các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Simson Garfinkel, Gene Spafford Web Security, Privacy & Commerce.Pdf