các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh Đh Kt Quốc Dân.Pdf
Kỹ Thuật Đàm Phán Thương Mại Quốc Tế- Nguyen Xuan Thom - Dhqghn 2001.Pdf