các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Differential Equations - Linear, Nonlinear, Ordinary, Partial.Pdf
Elementary Differential Equations_7th Edition.Pdf
Fundamentals Of Differential Equations And Boundary Value Problems_6th Edition.Pdf
Giải Tích 4_Tiến Sĩ Nguyễn Thanh Vũ.Pdf
Lecture Notes For Math250 _ Wen Shen.Pdf