các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Bcvt.Bài Giảng Cơ Sở Kỹ Thuật Chuyển Mạch - Hoàng Trọng Minh _ Nguyễn Thanh Trà, 133 Trang.Pdf
Kỹ Thuật Chuyển Mạch Và Tổng Đài Số Ts Nguyễn Thanh Hà.Pdf