các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Digital Design - Principles And Practices_ Third Edition.Pdf
Principles_Of_Digital_Design_0957.Pdf