Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

bo de van_ dap_ vtgn se thi vao ky nay`.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương  Đại Học Ngoại Thương-0
bo de van_ dap_ vtgn se thi vao ky nay`.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương  Đại Học Ngoại Thương-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương

cau-hoi-van-dap-vtgn-sv.pdf
chapter1-vt vận tải và giao nhận trong ngoại thương.pdf
chaptre2.1-chuyên chở hàng hóa xnk bằng đường biển.pdf
chaptre2.2-chuyên chở hàng hóa xnk bằng đường biển.pdf
chaptre2.2-mer -to s.pdf
chaptre2.3-mer - tos vận đơn đường biển.pdf
chuong 1 vận tải và buôn bán quốc tế.pdf
chuong 2 duong bien.pdf
chuong 6 chuyên chở hh xnk bằng container.pdf
chuong 6 vận chuyển hàng hóa xnk bằng container.pdf
chuong i- vận tải và giao nhận hàng hóa xnk.pdf
chuong iii- vt container.pdf
chương ii- chuyên chở hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển.pdf
chương iv- vthk 1.pdf
duong bien.pdf
hang khong.pdf
khiếu nại(20160224 061713).m4a
slide - c4 chuyên chở hh ngoại thương bằng đường hk.pdf
slide - c4 chuyên chở hàng hóa ngoại thương bằng đừờng hàng không.pdf
slide chuong i.pdf
slide chuong ii.pdf
slide chuong iii.pdf
slide chuong iv van tai duong hang khong.pdf
slide chuong vii van tai da phuong thuc.pdf
van tai b2(20160120 061917).m4a
van tai b3(20160122 092647).m4a
van tai b5(20160127 065530).m4a
vtdpt.pdf
vtgn_slide for sv_ch 4.pdf
vtgn_slide for sv_ch 6.pdf
vtgn_slide for sv_ch 7 .pdf
vtgn_slide for sv_chi.pdf
vtgn_slide for sv_chii.pdf
vận tải.jpg
vận tải 13.1.3ga
vận tải 13.2.3ga
vận tải 14.3ga
vận tải biển.jpg
vận tải container.jpg
vận tải hàng không.jpg
vận tải đa phương thức.jpg
vận tải đường biển.pdf

Bài tập/Thực hành Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương

bai tap van tai va giao nhan.pdf

Đề thi Vận Tải Và Giao Nhận Trong Ngoại Thương

bo de van_ dap_ vtgn se thi vao ky nay`.pdf
dap an 97 cau hoi vtgn.pdf
de thi van tai giao nhan.pdf
huong dan tra loi van dap van tai logistics(1).pdf