Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

bài tập trắc nghiệm phân nhóm calcogen (phân nhóm via).pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Hóa Vô Cơ  tác giả Huỳnh Ký Phương Hạ  ĐH Bách Khoa HCM-0
bài tập trắc nghiệm phân nhóm calcogen (phân nhóm via).pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Hóa Vô Cơ  tác giả Huỳnh Ký Phương Hạ  ĐH Bách Khoa HCM-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Hóa Vô Cơ

c5-các nguyên tố chuyển tiếp-putaophuc.pdf
chuong1 mối liên hệ giữa kiểu liên kết, trạng thái tập hợp và tính chất vật lý.pdf
chuong2 các thuyết acid baz.pdf
chuong3 phản ứng oxy hóa - khử.pdf
chuong4 danh pháp các chất vô cơ.pdf
chuong5 các lý thuyết về phức chất.pdf

Bài tập/Thực hành Hóa Vô Cơ

14 mạng lưới brvais.pdf
acid base.pdf
bai_tap_chuong_2_290310.pdf
baigiangduongluong.pdf
bai tap danh phap.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 3.pdf
bài tập chương 3 oxy hóa-khử.pdf
bài tập chương 4 danh pháp các chất vô cơ.pdf
bài tập chương 5.pdf
bài tập trắc nghiệm chương 1.pdf
bài tập trắc nghiệm chương 2.pdf
bài tập trắc nghiệm chương 3.pdf
bài tập trắc nghiệm danh pháp hợp chất hóa vô cơ.pdf
bài tập trắc nghiệm nguyên tố chuyển tiếp.pdf
bài tập trắc nghiệm phân nhóm calcogen (phân nhóm via).pdf
bài tập trắc nghiệm phân nhóm halogen.pdf
bài tập trắc nghiệm phức chất.pdf
bán kính ion 120209.pdf
bảng tuần hoàn.pdf
dapanbaitapdanhphap.pdf
dapanbtchuong1.pdf
dieuchinhdapantn.pdf
dãy sắp xếp vị trí của các nguyên tố trung tính theo độ âm điện.pdf
halogen.pdf
hình dáng các orbital f.pdf
kh#u1eed qu#u1eb7ng phosphorit 130209.pdf
minh họa tính acid - base của các mangan oxide 120209.pdf
một số vấn đề có tính quy luật khi xem xét các nguyên tố chuyển tiếp.pdf
na_i_dung_thi_cua_i_ka_.pdf
quy luật biến đổi oxy hóa khử các nguyên tố chuyển tiếp.pdf
quy tắc paoling (cho acid-oxy đơn phân tử).pdf
thí nghiệm.pdf
đáp án bài tập chương 1.pdf
đáp án bài tập chương 2.pdf
đáp án bài tập phức chất.pdf
đề tài seminar cho môn hóa vô cơ.pdf
đề cương môn học.pdf
độ âm điện của các nguyên tố s,p.pdf

Đề thi Hóa Vô Cơ

de thi hvc tc binh thanh 1.7.06.pdf
hvc-06 he.pdf
hvc-2004a.pdf
hvc-dadt lan 2.pdf
hvc-dap an de thi.rtf
hvc-de thi.rtf
hvc-de thi 2005 & dap an.pdf
hvc - de thi rieng.pdf
hvc - de thi rieng 04.pdf
hvc-de thi tc a.pdf
hvc-dt chinh quy.pdf
hvc -dt lan 2.pdf
hvc_0821_a.pdf
hvc tc binh thanh 22.9.06.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ 1001.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ 1002.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ 1003.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ 1004.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ hvc_0821_a.pdf