Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

phao =]].pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Đàm Phán Quốc Tế  tác giả Nguyễn Thị Kim Chi  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-0
phao =]].pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Đàm Phán Quốc Tế  tác giả Nguyễn Thị Kim Chi  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Đàm Phán Quốc Tế

chuong 1 + 2 những vấn đề chung về đàm phán quốc tế.pdf
chuong 3 kỹ thuật đàm phán kinh doanh quốc tế.pdf
chuong 4 ảnh hưởng của văn hóa đến đàm phán kinh doanh quốc tế.pdf
chuong 5 một số nghệ thuật và bài học kinh nghiệm trong đp kdqt.pdf
dam phan quoc te (2tc) - syllabus.pdf
de cuong dpqt - tong hop.pdf
một số câu hỏi thảo luận môn đàm phán kdqt.pdf
phao =]].pdf