Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

báo cáo phát triển thế giới 2012.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kinh Tế Phát Triển  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-0
báo cáo phát triển thế giới 2012.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Kinh Tế Phát Triển  ĐH Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Kinh Tế Phát Triển

3_chuong_cuoi2_6223.pdf
báo cáo chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng cntt-tt việt nam năm 2011 vietnam ict index 2011.pdf
báo cáo phát triển thế giới 2012.pdf
chuong 1 kinh tế học phát triển là gì.pdf
chuong1 ktpt la gi.pdf
chuong2tong quan ve cac nuoc dang pt.pdf
chuong 2 tổng quan về các nước đang phát triển.pdf
chuong3 cac ly thuyet ve ptkt.pdf
chuong3 cac mo hinh chuyen dich co cau .pdf
chuong 3 các lý thuyết về phát triển kinh tế.pdf
chuong4 ngheo doi va bat binh dang ve thu nhap.pdf
chuong4phuc loi cho con nguoi va pt kt.pdf
chuong 4 sự nghèo đói và bất bình đẳng về thu nhập.pdf
chuong5 dan so,lao dong va viec lam.pdf
chuong6 cac nguon von.pdf
chuong7 thuong mai quoc te va pt.pdf
chuong 8-bien doi khi hau.pdf
chuong9 quan ly qua trinh phat trien.pdf
chuong 0 giới thiệu về kinh tế học phát triển và các nước đang phát triển.pdf
chính sách ngoại thương trong những nước đang phát triển.pdf
ktpt1.pdf
ktpt3.pdf
ktpt4.pdf
ktpt_phan1.pdf
ktpt phan tiến ngọc.pdf
kết quả khảo sát mức sống dân cư năm 2010.pdf
lao động việt nam.pdf
một số vấn đề về vai trò của chính sách tiền tệ trong ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng kinh tế.pdf
sự bất bình đẳng về phân phối thu nhập trong các nền kinh tế chậm phát triển và một số gợi ý về chính sách với việt nam kt.07.02 (vn).pdf
thất nghiệp.pdf
tác động của việc thực hiện chính sách xoá đói giảm nghèo với sự phát triển xã hội ở tỉnh lạng sơn.pdf
tình trạng nghèo đói và chính sách xóa đói, giảm nghèo ở việt nam hiện nay.pdf
vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường từ một số học thuyết kinh tế cận, hiện đại và vận dụng vào việt nam.pdf
ðề cương ktpt_1.pdf
đề cương ktpt.pdf

Bài tập/Thực hành Kinh Tế Phát Triển

159__cng_ktpt.pdf
161_trac_nghiem_mon.pdf
baitapktpt2_6633.pdf
kinh tế phát triển.pdf
ly thuyet loi the so sanh va goi y doi voi.pdf
noi dung on tap tu luan.pdf
sach_ldvl_2011_vie_final.pdf
trac nghiem mon ktpt (1).pdf
vanluong.blogspot.com_tracnghiem_ktpt.pdf
ðề cương ktpt.pdf

Đề thi Kinh Tế Phát Triển

bai_kiem_tra_mon_ktpt_265.pdf
ðu thi kinh ts phát triwn nãm hhc 2012-2013.pdf