Nhóm tài liệu Download Yêu cầu gỡ tài liệu

thuat toan dijkstra - prim.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học  tác giả Cao Thanh Tình  ĐH Công Nghệ Thông Tin-0
thuat toan dijkstra - prim.pdf-Thư viện tài liệu, giáo trình, bài giảng, bài tập lớn, đề thi online  môn học Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học  tác giả Cao Thanh Tình  ĐH Công Nghệ Thông Tin-1

Bài giảng/Slide/Giáo trình Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học

ctrr.pdf
ctrr_dijkstra.pdf
ctrr_tim duong di ngan nhat tren do thi.pdf
mot phong mot so thuat toan tren do thi (tom tat).pdf
mot phong mot so thuat toan tren do thi.pdf
slides_c1 lý thuyết đồ thị.pdf
slides_c2 các bài toán về đường đi.pdf
slides_c3 đồ thị phẳng và các bài toán về tô màu đồ thị.pdf
slides_c4 khái niệm cơ bản về cây.pdf
thuat toan dijkstra - prim.pdf
thuật toán tìm công thức đa thức tối tiểu của hàm bool.pdf
trr.pdf
trr_hd.pdf

Bài tập/Thực hành Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học

bai tap co dap an.pdf
luyen tap ctrr.pdf

Đề thi Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học

02012011(001).jpg
02012011.jpg
bo de toan roi rac.pdf
dethi.jpg
ltdt-de1.jpg
ltdt-de2.jpg
ltdt-de3.jpg
ltdt-de4.jpg
ltdt-giai de so 1.pdf
ltdt-giai de so 2.pdf
ltdt-giai de so 3.pdf
ltdt-giai de so 4.pdf
tranhanhuy.txt