Dành cho Doanh nghiệp

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông tin đến quý Doanh nghiệp thông tin về sinh viên và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp của Phòng CTSV cũng như của Trường ĐH CNTT như sau: - Các thông tin về thời gian biểu cả năm học, thông tin email SV tốt nghiệp ... được thông tin ở https://student.uit.edu.vn/. Ví dụ lịch học cả năm học của SV: https://student.uit.edu.vn/kehoachnam
- Chương trình đào tạo cụ thể từng ngành: https://student.uit.edu.vn/content/c...-khoa-7-tro-di
SV của ĐH CNTT có thể đi thực tập fulltime hoặc partime từ 8 tuần đến 6 tháng trong thời gian từ khoảng năm học thứ 3 đến năm học thứ 5. Thực tập doanh nghiệp là môn học bắt buộc (2-3 tín chỉ) với SV hệ Kỹ sư.
- Các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp cụ thể như sau:
http://ctsv.uit.edu.vn/bai-viet/cac-...t-doanh-nghiep thông tin email SV tốt nghiệp ở link nào , toannv có thể chia sẽ được ko? Xin cám ơn Chào bạn!
Danh sách tốt nghiệp đợt 1/2018: https://student.uit.edu.vn/thongbao/...dot-1-nam-2018
Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 2/2018: https://student.uit.edu.vn/thongbao/...dot-2-nam-2018.

Doanh nghiệp có thể email cho SV thông qua email có dạng <MSSV>@gm.uit.edu.vn
Originally posted by Alex Vu
Link này nè bạn Danh sách dự kiến tốt nghiệp đợt 2/2018: https://student.uit.edu.vn/thongbao/...dot-2-nam-2018.
2018:
- Đợt 1: https://student.uit.edu.vn/thongbao/...ot-02-nam-2018
- Đợt 2: https://student.uit.edu.vn/search/no...%20năm%202018
- Đợt 3: https://student.uit.edu.vn/thongbao/...quy-dot-03-nam
- Đợt 4: https://student.uit.edu.vn/thongbao/...quy-dot-04-nam
...
- Đợt 7:
https://student.uit.edu.vn/thongbao/...dot-7-nam-2018
2019:
- Đợt 1: Thông báo danh sách sinh viên dự kiến Tốt nghiệp đợt 01 năm 2019
- Đợt 9: Danh sách SV tốt nghiệp đợt 9/2019

2020:
- Đợt 3: Danh sách SV tốt nghiệp đợt 3/2020

2021:
- Đợt 1: Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 1/2021
- Đợt 3: Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 3/2021

2022:
- Đợt 1: Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 1 / 2022
- Đợt 3: Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 3 / 2022

2023:
- Đợt 1: Danh sách SV dự kiến tốt nghiệp đợt 1 / 2023


Doanh nghiệp có thể email cho SV thông qua email có dạng <MSSV>@gm.uit.edu.vn