Tuyển công dân tốt nghiệp trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào công an nhân dân

Thông báo Tuyển chọn công dân có trình độ đại học trở lên thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin vào công an nhân dân công tác tại Công an tỉnh Đắk Nông (ngoài ra hiện nay Công An Tp HCM và các tỉnh cũng có tuyển dụng tương tự - các bạn sinh viên có thể liên hệ Thầy Toàn để biết thêm)

Căn cứ Thông tư số 55/2019/TT-BCA, ngày 11/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân và Công văn số 868/X01-P2 ngày 19/01/2023 của Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Nông thông báo chủ trương tuyển chọn như sau:

1. Đối tượng tuyển chọn

Công dân Việt Nam đã tốt nghiệp trình độ đại học loại khá trở lên, thuộc lĩnh vực máy tính và công nghệ thông tin.

2. Số lượng tuyển chọn: 03 (nam, nữ).

Được bố trí thực hiện nhiệm vụ chuyên trách về công nghệ thông tin (quản trị hệ thống, quản trị mạng, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin...) tại Công an tỉnh .

Chi tiết các bạn xem file đính kèm
Attached Files