[Part-time] Làm data AI về ngôn ngữ lập trình

Xin chào các bạn.

Bên mình hiện tại có công việc làm dữ liệu cho sản phẩm về AI. Công việc sẽ là làm dữ liệu cho mô hình AI về ngôn ngữ lập trình với các bài toán và kỹ thuật lập trình cơ bản.

Yêu cầu: Biết và có thể làm việc với một trong số các ngôn ngữ sau: Python, C++, Java, Javascript, PHP...

Bạn nào có nhu cầu tìm hiểu hoặc biết thêm về các thông tin khác (về số lượng, đơn giá...) vui lòng để lại thông tin liên hệ tại sheet sau:
Trang tính1 STT,Họ và tên,Email liên hệ,SĐT,Ngôn ngữ (Python, C++, PHP ...) 1,Đặng Nguyễn Phước An,19521171@gm.uit.edu.vn,Python 2,Nguyễn Viết Kha,21520949@gm.uit.edu.vn,0326021703,Python, C++ 3,Nguyễn Ngọc Thái Nguyên,19521917@gm.uit.edu.vn,Python, C++, Javascript 4,Trần Sơn Giang, phongdntvn@gmail.com (nên kèm theo CV)

Xin cảm ơn.
Last edited by thuanphong181; 31-07-2023, 13:42.
Mình đã nhận đủ số lượng rồi. Cảm ơn tất cả các bạn. Mình sẽ liên hệ với các bạn đã đăng ký qua email.