[VNPT Quảng Ngãi] Tuyển dụng Kỹ sư lập trình, Kỹ sư Quản trị CSDL, Kỹ sư Vận hành bảo dưỡng hạ tầng Kỹ thuật viễn thông

Nguồn: https://qlhc.uit.edu.vn/download/042...281b3d9b334940


[VNPT Quảng Ngãi] Tuyển dụng Kỹ sư lập trình, Kỹ sư Quản trị CSDL, Kỹ sư Vận hành bảo dưỡng hạ tầng Kỹ thuật viễn thôngKỹ sư Quản trị Cơ sở Dữ liệu

Mô tả công việc

❖ Các nhiệm vụ chính:

- Thiết kế, xây dựng kiến trúc CSDL, thiết lập chia sẻ dữ liệu.

- Thực hiện cài đặt, sao lưu, chuyển đổi các hệ cơ sở dữ liệu, dự phòng, phục hồi CSDL bị hỏng;

- Quản trị dự án và các tiểu dự án dịch vụ Công nghệ thông tin được VNPT triển khai; có khả năng phân tích thiết kế hệ thống.

- Tư vấn cho các Cơ quan, doanh nghiệp, khách hàng các sản phẩm Công nghệ thông tin do VNPT cung cấp.

- Nghiên cứu, tư vấn và triển khai giải pháp cho khách hàng thuộc chuyên môn được giao, phối hợp với các bộ phận khác để làm rõ nghiệp vụ cũng như tư vấn giải pháp cho khách hàng.

- Tham mưu, đề xuất chính sách, sản phẩm, giải pháp phù hợp với từng đối tượng khách hàng.

- Tham gia phát triển sản phẩm phần mềm trên các môi trường web/windows form/mobile đa nền tảng.

- Tham gia tập huấn, triển khai các sản phẩm dịch vụ Công nghệ thông tin do VNPT cung cấp.

- Tham gia thiết kế hệ thống CSDL khách hàng.

- Phối hợp xử lý sự cố, hỗ trợ khách hàng 24/7.

❖ Các nhiệm vụ khác:

Nghiên cứu nắm biết quy trình, hoạt động, sử dụng thành thạo các phần mềm mà đơn vị đang triển khai cho khách hàng như: VNPT eOffice, VNPT-His, VNPT-Pharmacy, hóa đơn điện tử.... Theo dõi cập nhật thông tin, tiếp nhận và hỗ trợ các yêu cầu từ khách hàng.

Yêu cầu công việc

- Độ tuổi: Không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 05 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên (hệ đào tạo tập trung) thuộc nhóm chuyên ngành CNTT phù hợp với vị trí công việc hoặc nhóm chuyên ngành khác CNTT nhưng học từ 80 tín chỉ CNTT trở lên trong thời gian học Đại học. Hoặc tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, Toán tin và có chứng chỉ quốc tế về CNTT mức nâng cao hoặc chuyên sâu phù hợp chuyên môn vị trí công việc.

- Có kỹ năng giao tiếp, tư vấn chăm sóc khách hàng và các kỹ năng mềm khác theo yêu cầu vị trí tuyển dụng.

- Có hiểu biết về cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational databases) và noSQL.

- Tư duy logic tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá, cập nhật và tiếp cận công nghệ mới.

- Am hiểu về một hoặc nhiều hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Có khả năng đặc tả, phân tích thiết kế hệ thống CSDL cho phần mềm.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm. Có khả năng chịu áp lực công việc cao.

- Trình độ tiếng Anh: có khả năng đọc dịch tiếng Anh chuyên ngành.Kỹ sư Lập trình


Mô tả công việc

❖ Các nhiệm vụ chính:

- Tham gia nghiên cứu và phát triển các dự án CNTT.

- Phát triển các ứng dụng, giải pháp CNTT.

- Hỗ trợ kỹ thuật ứng dụng/giải pháp CNTT.

- Xây dựng công cụ hỗ trợ, cung cấp dữ liệu phục vụ Điều hành SXKD.

- Bảo trì bảo dưỡng nâng cấp SP/DV CNTT, giải pháp tích hợp của VNPT.

- Xử lý sự cố, ứng cứu cho SP/DV CNTT, giải pháp tích hợp của VNPT.

- Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

❖ Các nhiệm vụ khác:

- Triển khai, hỗ trợ và kiểm soát các phần mềm ứng dụng được sử dụng.

- Phát triển và chuẩn bị các giải pháp.

- Thực hiện xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng.

Yêu cầu công việc

- Độ tuổi: Không quá 27 tuổi hoặc không quá 30 tuổi đối với các ứng viên có tối thiểu 05 năm gần nhất làm việc tại vị trí công việc tuyển dụng.

- Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên (hệ đào tạo tập trung) thuộc nhóm chuyên ngành CNTT phù hợp với vị trí công việc hoặc nhóm chuyên ngành khác CNTT nhưng học từ 80 tín chỉ CNTT trở lên trong thời gian học Đại học. Hoặc tốt nghiệp Đại học nhóm chuyên ngành Điện tử - Viễn thông, Toán tin và có chứng chỉ quốc tế về CNTT mức nâng cao hoặc chuyên sâu phù hợp chuyên môn vị trí công việc.

- Có kiến thức tốt về một trong các ngôn ngữ lập trình HTML, CSS, Javascript, SQL, ngôn ngữ lập trình .NET, Java.

- Có khả năng phân tích, thiết kế hệ thống, lập trình hướng đối tượng.

- Có khả năng sử dụng tốt SQL với các hệ quản trị CSDL SQL Server, Oracle.

- Có khả năng tiếp cận ngôn ngữ lập trình mới nhanh. Khả năng nghiên cứu, giải quyết vấn đề tốt và kiểm soát công việc, thời gian theo đúng tiến độ.

- Có khả năng làm việc với cường độ cao, khả năng nghiên cứu tốt. Say mê công việc.

- Có khả năng làm độc lập hoặc làm việc theo nhóm.

- Ưu tiên các ứng viên có khả năng lập trình trên nền tảng web, mobile; các ứng viên có kinh nghiệm phát triển các dự án; có chứng chỉ quốc tế, chứng chỉ đào tạo khóa học trong nước về lĩnh vực lập trình.

- Trình độ tiếng Anh: có khả năng đọc dịch tiếng Anh chuyên ngành.