Chương trình đào tạo Sales Fresher - FSI 2023

FSI cần tìm Sales Fresher mảng CNTT hardware - software
Bạn sẽ có:
  • Được đào tạo về sản phẩm, hướng dẫn các kỹ năng liên quan đến nghề sale
  • Tiếp xúc và làm việc trong các dự án SI, số hóa, chuyển đổi số nhà F
  • Tham khảo các hội thảo về CNTT
  • Hỗ trợ lương trong công việc thời gian
Quan trọng hơn FSI rất hy vọng sau chương trình đào tạo sẽ tìm được các bạn nhân sự tiềm năng phát triển lên vị trí Account Manager cùng FSI chinh phục các dự án và khách hàng.
Nếu bạn là:
  • Sinh viên chuyên ngành CNTT
  • Yêu thích lĩnh vực kinh doanh các sản phẩm công nghệ
  • Có thể làm việc toàn thời gian
Gia nhập với nhà F ngay:
Email: hrhcm@fsivietnam.com.vn
SDT: 0904 632 189
Website: https://fsivietnam.com.vn/
https://fsivietnam.com.vn/tuyen-dung...sales-fresher/

Poster TD Sale Fresher (2).png