Anh Văn 2 Đề thi Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi
Đh Công Nghệ Thông Tin - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

disc 1.zip
disc 2.zip
disc 3.zip
student_s book.pdf
workbook with key.pdf
track01.mp3
track02.mp3
track03.mp3
track04.mp3
track05.mp3
track06.mp3
track07.mp3
track08.mp3
track09.mp3
track10.mp3
track11.mp3
track12.mp3
track13.mp3
track14( bat dau av3).mp3
track15.mp3
track16.mp3
track17.mp3
track18.mp3
track19.mp3
track20.mp3
track21.mp3
track22.mp3
track23.mp3
track24.mp3
track25.mp3
track26.mp3
track27.mp3
track28.mp3
track29.mp3
track30.mp3
track31.mp3
track32.mp3
track33.mp3
track34.mp3
track35.mp3
track36.mp3
track37.mp3
track38.mp3
track39.mp3
track40.mp3
track41.mp3
track42.mp3
track43.mp3
track44.mp3
track45.mp3
track46.mp3
track47.mp3
track49.mp3
track50.mp3
track51.mp3
track52.mp3
track53.mp3
track54.mp3
track55.mp3
track56.mp3
track57.mp3
track58.mp3
track59.mp3
track60.mp3
track61.mp3
track62.mp3
track63.mp3
track64.mp3
up cartoon.pdf
writting1-a natural disaster that you witnessed (floods in viet nam).pdf
writting2-hotel.pdf
writting3-film.pdf
writting4-present.pdf
av2.end.093.03-09-10.pdf
av2.end.101.20-02-11 (1).pdf
av2.end.101.20-02-11.pdf
av2.end.102.20-06-11.pdf
keys.av2.end.093.03-09-10.pdf
keys.av2.end.101.20-02-11.pdf
keys.av2.end.102.20-06-11.pdf
past simple and past continuous.pdf
2017-2018 hk2 (1).jpg
2017-2018 hk2 (2).jpg
2017-2018 hk2 (3).jpg
2017-2018 hk2 (4).jpg
2017-2018 hk2 (5).jpg