Bảo Vệ Relay Power System Protection Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_khái niệm.pdf
chuong1_khái niệm.ppt
chuong2_bảo vệ quá dòng.pdf
chuong2_bảo vệ quá dòng.ppt
chuong3.pdf
chuong3.ppt
chuong4.pdf
chuong4.ppt
chuong5.pdf
chuong5.ppt
chuong6.pdf
chuong6.ppt
bvrelay.pdf
ch5_quadong - sv.pdf
ch6_dongcohuong_sv.pdf
ch7_khoangcach_sv.pdf
ch8_solech_sv.pdf
ch9_dongchamdat_sv.pdf
chuong 1 - tong quan.pdf
chuong 2 - ky thuat che tao relay.pdf
chuong 3 - mot so relay tham khao.pdf
chuong 4 - ct va vt.pdf
chuong 5 - bao ve dong dien.pdf
chuong 6 - bao ve dong dien co huong.pdf
chuong 7 - bao ve chong cham dat.pdf
chuong 8 - bao ve khoang cach.pdf
chuong 9 - bao ve so lech.pdf
chuong 10 - tu dong lai.pdf
introduction.pdf
may bien dong bi.pdf
máy c-t sf6.pdf
từ điển anh việt.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về nguyên lý của các loại rơle như rơle dòng điện, rơle khoảng cách, rơle so lệch… Học cách thức và sơ đồ bảo vệ các phần tử trong hệ thống điện như máy phát điện, động cơ điện, máy biến áp, đường dây, thanh góp… Tìm hiểu về tự động hóa trong hệ thống điện như tự đóng lại đường dây, tự động điều chỉnh điện áp và phân phối công suất kháng, tự động điều chỉnh tần số và công suất thực… Nội dung PHẦN MỘT Chương 1: Các vấn đề chung của bảo vệ 1.1 Nhiệm vụ của bảo vệ. 1.2 Các yêu cầu cơ bản đối với hệ thống bảo vệ. 1.3 Các bộ phận của hệ thống bảo vệ. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng 1 tiết) Chương 2: Các kỹ thuật chế tạo rơle bảo vệ 2.1. Bảo vệ được thực hiện bằng các rơle điện cơ. 2.2. Sử dụng linh kiện bán dẫn, vi mạch trong các sơ đồ bảo vệ. 2.3 Bảo vệ dùng kỹ thuật vi xử lý. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng 2 tiết) Chương 3: Bảo vệ quá dòng điện 3.1. Nguyên tắc tác động. 3.2. Bảo vệ dòng điện cực đại. 3.3. Bảo vệ dòng điện cắt nhanh. 3.4. Bảo vệ dòng điện cực đại có kiểm tra áp. 3.5. Bảo vệ dòng điện ba cấp. 3.6. Rơle dòng điện. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 3 tiết) Chương 4: Bảo vệ dòng điện có hướng 4.1. Nguyên tắc hoạt động. 4.2. Phần tử định hướng công suất. 4.3. Bảo vệ dòng điện có hướng 3 cấp. 4.4. Một số lĩnh vực và lưu ý khi áp dụng bộ phận định hướng công suất. 4.5. Bộ phận định hướng công suất. 4.6. Đánh giá bảo vệ dòng điện có hướng. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 3 tiết) Chương 5: Bảo vệ dòng điện chống chạm đất 5.1. Bảo vệ chống chạm đất trong mạng điện có dòng chạm đất lớn. 5.2. Bảo vệ chống chạm đất trong mạng điện có dòng chạm đất nhỏ. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 3 tiết) Chương 6: Bảo vệ khoảng cách 6.1. Nguyên tắc hoạt động. 6.2. Đặc tuyến khởi động của bảo vệ khoảng cách và biểu diễn chúng trong mặt phẳng tạp tổng trở Z. 6.3. Nguyên tắc thực hiện rơle tổng trở. 6.4. Cách chọn Ur , Ir đưa vào bộ phận khoảng cách để phản ánh ngắn mạch giữa các pha. 6.5. Cách chọn Ur, Ir đưa vào bộ phận khoảng cách để phản ánh chạm đất một pha. 6.6. Chọn các tham số của bảo vệ. 6.7. Những yếu tố làm sai lệch sự làm việc của rơle khoảng cách. 6.8. Rơle khoảng cách. 6.9. Đánh giá lĩnh vực ứng dụng của bảo vệ khoảng cách. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 3 tiết) Chương 7: Bảo vệ so lệch 7.1. Nguyên tắc thực hiện. 7.2. Dòng không cân bằng trong bảo vệ so lệch. 7.3. Dòng điện khởi động của bảo vệ so lệch. 7.4. Những biện pháp thường dùng để nâng cao độ nhạy và tính đảm bảo của bảo vệ. 7.5. Bảo vệ so lệch ngang. 7.6. Đánh giá bảo vệ so lệch. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 3 tiết) PHẦN HAI Chương 8: Bảo vệ đường dây 8.1. Tổng quát. 8.2. Các hệ thống bảo vệ đường dây dài, điện thế cao, công suất lớn. 8.3. Đường dây song song. 8.4. Đường dây rẽ nhánh. 8.5. Bảo vệ đường dây và máy biến áp. 8.6. Bảo vệ đường dây tải điện một chiều. 8.7. Các sơ đồ bảo vệ đường dây tiêu biểu. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 3 tiết) Chương 9: Bảo vệ máy biến áp 9.1. Các sự cố và chế độ làm việc không bình thường của MBA. 9.2. Bảo vệ chống sự cố trực tiếp bên trong máy biến áp. 9.3. Bảo vệ chống sự cố gián tiếp bên trong máy biến áp. 9.4. Các sơ đồ bảo vệ tiêu biểu các loại máy biến áp. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 3 tiết) Chương 10: Bảo vệ máy phát điện và bộ máy phát – máy biến áp 10.1. Tổng quát. 10.2. Bảo vệ stator máy phát. 10.3. Bảo vệ rotor. 10.4. Các bảo vệ khác. 10.5. Bảo vệ bộ máy phát – máy biến áp. 10.6. Các sơ đồ bảo vệ tiêu biểu. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 1 tiết) Chương 11: Bảo vệ thanh cái 11.1 Bảo vệ thanh cái bằng các phần tử nối kết thanh cái 11.2. Bảo vệ chống rò, chạm đất thanh cái trong tủ. 11.3. Bảo vệ so lệch thanh cái. 11.4. Sơ đồ bảo vệ thanh cái tiêu biểu. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 2 tiết) Chương 12: Bảo vệ hệ thống điện công nghiệp 12.1. Phân loại các bảo vệ. 12.2. Phối hợp bảo vệ. 12.3. Phân bố dòng sự cố từ các động cơ cảm ứng. 12.4. Nâng cao hệ số cos và bảo vệ tụ điện. 12.5. Bảo vệ chống dòng điện rò trong hệ thống điện công nghiệp. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 3 tiết) Chương 13: Bảo vệ động cơ điện 13.1. Dòng khởi động và dòng hãm của động cơ. 13.2. Những tình trạng làm việc không bình thường của động cơ. 13.3. Các sơ đồ bảo vệ động cơ điện. 13.4. Các ví dụ phối hợp bảo vệ động cơ và các nhánh cung cấp. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 1tiết) PHẦN BA Chương 14: Tự động đóng lại đường dây 14.1 Tổng quát. 14.2 Tự đóng lại (TĐL) bằng cách kết hợp MC với hệ thống TĐL. 14.3 Máy cắt TĐL (ACR). 14.4 Phối hợp ACR với các thiết bị bảo vệ khác. Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng + bài tập 2 tiết) Chương 15: Tự động điều chỉnh điện áp máy phát điện và phân phối công suất kháng 15.1 Tổng quan về hệ thống kích từ. 15.2 Chức năng điều khiển và bảo vệ 15.3 Các bộ hạn chế và bảo vệ 15.4 Điều chế điện áp và phân phối công suất kháng giữa các tổ máy làm việc song song Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng 3 tiết) Chương 16: Tự động điều chỉnh tần số và công suất thực trong hệ thống điện 16.1 Tổng quát 16.2 Ảnh hưởng của tần số lên tổ turbine máy phát 16.3 Điều chỉnh tốc độ turbine sơ cấp 16.4 Các tổ máy làm việc song song 16.5 Mô hình đáp ứng tần số hệ thống 16.6 Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến độ lệch tần số 16.7 Mô hình cải tiến 16.8 Mô hình đáp ứng tần số hệ thống khác 16.9 Tốc độ đáp ứng của hệ thống điều chỉnh tốc độ turbine 16.10 Cách thực hiện điều chỉnh tốc độ turbine 16.11 Điều khiển tần số thứ cấp Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng 3 tiết) Chương 17: Bảo vệ tần số - Tự động sa thải phụ tải 17.1 Mục đích và những đặc điểm của sa thải phụ tải 17.2 Bảo vệ tần số turbine hơi 17.3 Bảo vệ tần số thấp 17.4 Thiết kế bảo vệ cắt tải theo tần số và độ dốc 17.5 Sa thải phụ tải theo tần số và thời gian 17.6 Các phương pháp khác Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng 2 tiết) Chương 18: Hòa điện giữa các máy phát làm việc song song 18.1 Khái niệm chung 18.2 Hòa điện chính xác 18.3 Tự hòa điện Sinh viên đọc tài liệu trước (giảng 1 tiết)

Kết quả cần đạt được

Hiểu biết về các dạng rơle và nguyên lý làm việc của nó Hiểu biết về bảo vệ các phần tử tron hệ thống điện Hiểu về tự đóng hóa trong hệ thống điện như tự đóng lại nguồn điện, tự đọng điều chỉnh điện áp, tần số

Tài liệu tham khảo

[1] Bảo vệ rơle và tự động hóa trong hệ thống điện - Nguyễn Hoàng Việt - ĐHBK TP. HCM –2003. [2] Các bài toán tính ngắn mạch và bảo vệ rơle trong hệ thống điện – Nguyễn Hoàng Việt – ĐHBK TP. Hồ Chí Minh – 2003. [3] Power System Protection and Switchgear – Badri Ram – 1995. [4] Power system protection – P.M. Anderson – 1999. [5] Protective relays – Their theory and practice – A.R, Van C. Warrington – 1969. [6] Bảo vệ rơle – G.M. Pablob – 1983.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Bao Ve Relay.Pdf