Cao Su Hóa Học Và Công Nghệ Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Đinh Tấn Thành - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai giang cncs tuan thu 1.pdf
bai giang cncs tuan thu 1.ppt
bai giang thu 2- xây dựng công thức pha chế.pdf
bai giang thu 2- xây dựng công thức pha chế.ppt
bai giang thu 3 cncs.pdf
bai giang thu 3 cncs.ppt
bài giảng thứ 4 cncs.pdf
bài giảng thứ 4 cncs.ppt
chemistry of accelerated sulfur vulcanization.pdf
chemistry of accelerated sulfur vulcanization.ppt
clo hoa nr.pdf
lão hóa cao su trong không khí và nước biển.pdf
phenolic esin dung trong cao su.pdf
rubber curing.pdf
rubber curing.ppt
tuan 1(1).pdf
tuan 1(1).ppt
tuan 1.pdf
tuan 1.ppt
tuan 2(1).pdf
tuan 2(1).ppt
tuan 2.pdf
tuan 2.ppt
tuan 3.pdf
tuan 3.ppt
tuan 4.pdf
tuan 4.ppt
danh sách seminar môn cao su hh và công nghệ(1).xlsx
danh sách seminar môn cao su hh và công nghệ.xlsx
degradation mecanism.pdf
degradation mecanism.ppt
physical testing of rubber.pdf
physical testing of rubber.ppt
rubber latex.pdf
rubber latex.ppt
the rubber compound.pdf
the rubber compound.ppt
đề cương ôn tập hóa học và công nghệ cao su.doc
đề cương ôn tập hóa học và công nghệ cao su.pdf
báo cáo carbon black- nhóm chi.pptx
bản-trình-bày1 (1).pdf
bản-trình-bày1 (1).pptx
bảng phân công.xlsx
bảng phân công công việc.docx
bảng phân công công việc.pdf
bảng phân công công việc.xlsx
bảng phân công nhiệm vụ.xlsx
bản phân công.caosu.xlsx
bổ sung thuyết trình carbon black..pdf
bổ sung thuyết trình carbon black..pptx
caccbon black file dịch.docx
caccbon black file dịch.pdf
cao-su-neopren.pdf
cao-su-neopren.pptx
cao-su-silicone-và.pdf
cao-su-silicone-và.pptx
cao-su-silicone.pdf
cao-su-silicone.pdf
cao-su-silicone.pptx
cao lanh.pdf
cao lanh.pptx
cao lanh bổ sung.pdf
cao lanh bổ sung.pptx
cao su hh _ cn.xlsx
caosu silicon.pdf
caosu silicon.pptx
cơ chế khâu mạch epdm-khánh linh-quang hào-văn cường-bé hiền-ngọc huyên-phương duy.pdf
danhsach.xlsx
danhsach.xlsx
danh sách +phân công nhóm.xlsx
khâu mạng epdm- khánh linh- quang hào- văn cường - ngọc huyên - bé hiền - phương duy.pdf
khâu mạng epdm- khánh linh- quang hào- văn cường - ngọc huyên - bé hiền - phương duy.pptx
phân công công việc.xlsx
silicone-rubber.pdf
silicone-rubber.pptx
thuyết-trình-silicon.pdf
thuyết-trình-silicon.pptx
thành viên nhóm và phân công công việc.docx
đế giày cao su.docx
đế giày cao su.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Rubber-Elastomer-Chemical-Resistance-Guide-By-Tlargi-And-Warco-Biltrite - Copy.Pdf
Study Of Chlorination Reaction Mechanism Of Latex_3.Pdf
The Effects Of Silica And Carbon Black.Pdf
What_Is_Carbon_Black.Pdf
Fundamentals-Of-Curing-Elastomers-With-Peroxides-And-Coagents-Part-1-(1).Pdf
Review Ve Biosynthesis Và Polymerization Nr Latex.Pdf
Thesis_Heideman.Pdf