Chế Biến Súc Sản Bài giảng

Dhnonglam - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2015_ch1_mô cơ vân.pdf
2015_ch2_mchanges.pdf
2015_ch3_bq thịt.pdf
2015_đề cương ôn thi môn bqcbsúc sản.doc
2015_đề cương ôn thi môn bqcbsúc sản.pdf
ch3_bq thịt.pdf
ch4_che bien thit.pdf
meat quality_ch.pdf