Cơ Học Chất Rắn Và Sóng Cơ Đề thi

Đh Bách Khoa Hcm- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

coran_ck_2016 (2).jpg
coran_ck_2016.jpg
coran_ghk_2016.jpg