Đại Số Đồng Điều Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Ts Nguyễn Viết Đông - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

an introduction to homological algebra, 2nd ed_0387245278.pdf
an introduction to homological algebra, 2nd ed_0387245278.pdf
foundations of module and ring theory.pdf
giáo trình đại số đồng điều.pdf
gorensteinhomologicalalgebra.pdf
homological algebra _henri cartan and eilenberg.pdf
mcclearyj.usersguidetospectralsequences(2ed.,cup,2001)(575s).pdf
mcclearyj.usersguidetospectralsequences(2ed.,cup,2001)(575s).pdf
relative homological algebra.pdf
bai tap dai so dong dieu.pdf
đề thi hk2 2017-2018.jpg