Đàm Phán Quốc Tế Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong 1 + 2 những vấn đề chung về đàm phán quốc tế.pdf
chuong 3 kỹ thuật đàm phán kinh doanh quốc tế.pdf
chuong 4 ảnh hưởng của văn hóa đến đàm phán kinh doanh quốc tế.pdf
chuong 5 một số nghệ thuật và bài học kinh nghiệm trong đp kdqt.pdf
dam phan quoc te (2tc) - syllabus.pdf
de cuong dpqt - tong hop.pdf
một số câu hỏi thảo luận môn đàm phán kdqt.pdf
phao =]].pdf
session 1 fundamentals of negotiation.pdf
session 2 distributive negotiation.pdf
session 3 integrative negotiation.pdf
session 4 negotiation planning.pdf
session 5 communication in negotiation.pdf
session 6 power in negotiation.pdf
session 7 cross cultural negotiation.pdf
session 8 persuasion ethics and team building in negotiation.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình Giao Dịch Và Đàm Phán Kinh Doanh Đh Kt Quốc Dân.Pdf
Kỹ Thuật Đàm Phán Thương Mại Quốc Tế- Nguyen Xuan Thom - Dhqghn 2001.Pdf