Đàm Phán Và Giải Quyết Xung Đột Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

[final] - slide cơ bản về đàm phán.pdf
[final] - word cơ bản về đàm phán.pdf