Điện Tử Số Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn - Lê Dũng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Thành Kiên - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Phan Ngọc Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn - Pgs.Ts Trịnh Văn Loan - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Võ Lê Cường - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter 1 digital electronics le dung.pdf
chapter 2 digital electronics le dung.pdf
chapter 3 digital electronics le dung.pdf
chapter 3 digital electronics le dung 2012.pdf
chapter 3 digital electronics le dung 2012.pdf
chapter 4 mach logic to hop co ban.pdf
chapter 0 digital electronics le dung.pdf
chuong 4 mach logic to hop co ban 2011.pdf
chuong 5 analysis combinational circuit.pdf
dap an cau 2 de 1.pdf
latch and flip flop.pdf
le dung - digital electronics chapter 0 2012.pdf
le dung modular slcs.pdf
le dung nhập môn vhdl cho sinh vien điện tử số.pdf
le dung optimal state assignment methods.pdf
le dung vhdl qua cac vi du.pdf
thay dung cac mach day co ban.pdf
thay dung optimal state assignment methods.pdf
thay le dung analysis combinational circuit.pdf
thay le dung chuong iv mach logic to hop co ban 2011.pdf
thay le dung latch and flip flop.pdf
thay le dung vlsi clc design.pdf
thay le dung vlsi clc design.pdf
slide thầy kiên.pdf
bai tap.pdf
chuong 01 mot so khai niem mo dau.pdf
chuong 02 he thong so.pdf
chuong 02 he thong so.pdf
chuong 03 cac cong logic va dai so boolean.pdf
chuong 04 mach logic.pdf
chuong 04 mach logic.pdf
chuong 05 flip flop.pdf
chuong 05 flip flop.pdf
chuong 06 mach so hoc.pdf
chuong 07 bo dem va thanh ghi.pdf
chuong 07 bo dem va thanh ghi.pdf
chuong 08 dac diem cua cac ic so.pdf
chuong 09 cac mach so thuong gap.pdf
chuong 10 ket noi voi mach tuong tu.pdf
chuong 10 ket noi voi mach tuong tu.pdf
chuong 11 thiet bi nho.pdf
chuong 11 thiet bi nho.pdf
de+-+boolean+algebra.pdf
de+-+boolean+algebra.pdf
de+-+combinational+logic+design.pdf
de+-+combinational+logic+design.pdf
de+-+digital+circuits.pdf
de+-+digital+circuits.pdf
de+-+introduction.pdf
de+-+introduction.pdf
de+-+memory_tmp.pdf
de+-+memory_tmp.pdf
de+-+number+systems.pdf
de+-+number+systems.pdf
de+-+sequential+logic+design.pdf
de+-+sequential+logic+design.pdf
de+-+sequentrial+logic+design+practices.pdf
de+-+sequentrial+logic+design+practices.pdf
digitalbasics.pdf
digitalbasics.pdf
dep p1 introduction to the course.pdf
dep p2 digital design.pdf
dep p3 combinatorial circuits without status.pdf
dep p4 sequential circuits: with status.pdf
dep p4 sequential circuits_ with status.pdf
dep p5 fsmd design hardwired processors.pdf
silde_dien_tu_so_ki5.pdf
bg_dtso_2.pdf
deppart1_cuong.pdf
deppart2_cuong.pdf
deppart2_cuong.pptx.pdf
deppart3_cuong.pdf
deppart4_cuong.pdf
deppart5_cuong.pdf
slide cô hà.pdf
978_577_mach_tao_xung_su_dung_lm555.pdf
bộ biến đổi ad-da.pdf
bộ nhớ bán dẫn.pdf
c1.các hệ thống số & mã.pdf
c1.các hệ thống số _ mã.pdf
c2.hàm logic.pdf
c3.cổng logic.pdf
c4.tổng hợp mạch logic.pdf
c5.mạch logic dãy.pdf
c6.mạch làm toán.pdf
c7.bộ nhớ bán dẫn.pdf
c8.bộ biến đổi ad-da.pdf
ch6.pdf
chuong1.pdf
cổng logic.pdf
de+-+boolean+algebra.pdf
de+-+boolean+algebra.pdf
de+-+digital+circuits.pdf
de+-+digital+circuits.pdf
de+-+introduction.pdf
de+-+introduction.pdf
de+-+memory_tmp.pdf
de+-+memory_tmp.pdf
de+-+sequential+logic+design.pdf
de+-+sequential+logic+design.pdf
dt-dientuso.pdf
giao_trinh_ky_thuat_dien_lanh.pdf
hàm logic.pdf
mot_so_khi_cu_dien_thong_dung.pdf
mã.pdf
mạch logic dãy.pdf
số và mã.pdf
tổng hợp mạch logic.pdf
c02-ex.pdf
c03-ex.pdf
c04-ex.pdf
c07-ex.pdf
c08-ex.pdf
bc dts.pdf
lab1_vhdl.pdf
lab2_vhdl.pdf
lab3_vhdl.pdf
lab4_vhdl.pdf
lab5_vhdl.pdf
lab6_vhdl.pdf
lab6_vhdl.pdf
lab7_vhdl.pdf
lab8_vhdl.pdf
lab9_vhdl.pdf
lab10_vhdl.pdf
hw1.pdf
hw1_2011_cttt.pdf
hw1_hk1_2010.pdf
hw2.pdf
hw2.pdf
hw2_2011_cttt.pdf
hw2_hk1_2010.pdf
hw2_hk1_2010.pdf
hw2_solution.pdf
hw3.pdf
hw3_2011_cttt.pdf
hw3_hk1_2010.pdf
hw3_hk1_2010_solution.pdf
hw3_solution.pdf
hw4_2011_cttt.pdf
hw5_2011_cttt.pdf
loigiaidethigiuaky_doc.pdf
loigiaidethigiuaky_doc.pdf
điện tử số-hw3.pdf
điện tử số.pdf
bt_dts.pdf
tn_dts_1.pdf
tn_dts_2_cq.pdf
tn_dts_3_cq.pdf
.picasa.ini
1.jpg
2.jpg
1616_bai_tap_vxl.pdf
974459_765572750204910_2066606269_n.jpg
10816009_765572753538243_25338943_n.jpg
10822594_765572756871576_751145801_n.jpg
10834039_765572760204909_1878986035_n.jpg
10836547_765572743538244_1994169975_n.jpg
10841559_765572763538242_791861697_n.jpg
10850740_1575636112669912_1774112138_n.jpg
10859410_1575636129336577_84460491_n.jpg
10859604_1575636109336579_357416316_n.jpg
10859750_1575636116003245_1889581188_n.jpg
barem ch-m -i-m hw3.pdf
barem chấm homework 1.pdf
bt_dts.pdf
c02-ex.pdf
c02-number systems and codes.pdf
c03-digital circuits.pdf
c03-ex.pdf
c04-combinational logic design principles.pdf
c04-ex.pdf
c05-ex.pdf
c07-ex.pdf
c07-vhdl sequential-circuit design features.pdf
c07-vhdl sequential-circuit design features.pdf
c08-ex.pdf
câu 2.jpg
câu 3.jpg
câu 4.jpg
câu 5.jpg
câu 6-7.pdf
dapanhw1_cau2_part1.jpg
dapanhw1_cau2_part2.jpg
dapanhw1_cau3.jpg
dapanhw1_cau4.jpg
dapanhw1_cau5.jpg
dapanhw1_cau6.jpg
hw1_2011_cttt.pdf
hw1_20131_dts.pdf
hw1_20141_dts.pdf
hw2_2011_cttt.pdf
hw2_20131_dts.pdf
hw2_20141_dts_baremchamdiem.pdf
hw2_sol_part1.jpg
hw2_sol_part1_1.jpg
hw2_sol_part2.jpg
hw2_sol_part3.jpg
hw2_sol_part3_1.jpg
hw2_sol_part4.jpg
hw2_sol_part5.jpg
hw2_sol_part5_1.jpg
hw2_sol_part6.jpg
hw2_sol_part6_1.jpg
hw2_sol_part7.pdf
hw3_2011_cttt.pdf
hw3_20131_dts.pdf
hw3_20141_dts.pdf
hw4_2011_cttt.pdf
hw4_20141_dts.pdf
hw5_2011_cttt.pdf
lab_5_counter.pdf
de thi dien tu so.pdf
đề thi điện tử số.pdf
đề thi điện tử số.pdf
10387647_802921969767313_7869581222276298678_n.jpg
10565225_802921933100650_6210540276401330558_n.jpg
10846246_802922059767304_508200473631771454_n.jpg
bộ đề thi điện tử số (2009 - 2010).pdf
cuoi ky dts 20121.jpg
cuoi ky dts 20131a.jpg
cuoi ky dts 20131b.jpg
cuối kì 1a.jpg
cuối kì 1b k56.jpg
de thi dts 20121.jpg
de thi dts 20131.jpg
de thi dts 20131 01.jpg
dsc_0362.jpg
dsc_0363.jpg
dsc_0364.jpg
dts cuoi ky k57.jpg
dts giua ky 20121.jpg
giai bai 1a de giua ky 20121.jpg
giai bai 1b de giua ky 20121.jpg
giai bai 1c de giua ky 20121.jpg
giua ky 20121.jpg
giải đề cuối kỳ 20131.pdf
giải đề cuối kỳ 20132 .pdf
giải đề cuối kỳ 20161.pdf
giải đề cuối kỳ 20162.pdf
10387647_802921969767313_7869581222276298678_n.jpg
10565225_802921933100650_6210540276401330558_n.jpg
10846246_802922059767304_508200473631771454_n.jpg
91361244864993.png
bt_dts.pdf
bộ đề thi điện tử số (2009 - 2010).pdf
cuoi ky dts 20121.jpg
cuoi ky dts 20131a.jpg
cuoi ky dts 20131b.jpg
cuối kì 1a.jpg
cuối kì 1a k56.jpg
cuối kì 1b.jpg
cuối kì 1b k56.jpg
de+thi+dts.pdf
de 1_d06cntt.pdf
de 1_d06cntt_thilai.pdf
de 2_d06cntt.pdf
de 2_d06cntt_thilai.pdf
de 3_d06cntt.pdf
de 4_d06cntt.pdf
de 4_d06cntt.pdf
de_dts.pdf
de thi dts.pdf
de thi dts.pdf
de thi dts 20121.jpg
de thi dts 20131.jpg
de thi dts 20131 01.jpg
dsc_0361.jpg
dsc_0362.jpg
dsc_0363.jpg
dsc_0364.jpg
dt-dientuso.pdf
dts cuoi ky k57.jpg
dts giua ky 20121.jpg
giai bai 1a de giua ky 20121.jpg
giai bai 1b de giua ky 20121.jpg
giai bai 1c de giua ky 20121.jpg
giua ky 20121.jpg
htd2k51_dts_de1.jpg
htd2k51_dts_de1.jpg
htd2k51_dts_de2.jpg
htd2k51_dts_de2.jpg
htd2k51_dts_de3.jpg
htd2k51_dts_de3.jpg
htd2k51_dts_de4.jpg
htd2k51_dts_de7.jpg
nhdt dts_vt_svptit.pdf
đề kỹ thuật số.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Chương 1. Giới thiệu về Điện tử số Chương 2. Các hàm logic Chương 3. Các phần tử logic cơ bản Chương 4. Hệ tổ hợp Chương 5. Hệ dãy Cung cấp các kiến thức cơ bản về: + Cấu tạo + Nguyên lý hoạt động + Ứng dụng của các mạch số (mạch logic, IC, chip…) Trang bị nguyên lý + Phân tích + Thiết kế các mạch số cơ bản Tạo cơ sở cho tiếp thu các kiến thức chuyên ngành Tài liệu tham khảo chính Introductory Digital Electronics - Nigel P. Cook - Prentice Hall, 1998 Digital Systems - Principles and Applications - Tocci & Widmer - Prentice Hall, 1998

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Digital Electronics - A Practical Approach With Vhdl.Pdf
Digital Electronics-Full_En[2021].Pdf
Digital Electronics-Full_Vie.Pdf
Digital Logic Circuit Analysis And Design (Victor Nelson, Troy Nagle, David Irwin _ Bill Carroll).Pdf
Digital Systems Principles And Applications [By Ronald Tocci].Pdf
Electronic Digital System Fundamental.Pdf
Finite State Machine Datapath Design, Optimization, And Implementation.Pdf
Floyd - Digital Fundamentals 9e.Pdf
Fundamentals Of Digital Logic And Microcomputer Design.Pdf
Principles Of Digital Design.Pdf
Principles Of Modern Digital Design.Pdf
Giáo Trình Kỹ Thuật-Điện Tử Số-Nguyen-Kim-Giao.Pdf
Đhcn.Giáo Trình Điện Tử Số - Phạm Thành Danh, 84 Trang.Pdf
Đhqg.Kỹ Thuật Điện Tử Số - Nguyễn Kim Giao, 328 Trang.Pdf
Đhđn.Bài Giảng Điện Tử Số 1 - Ks.Huỳnh Việt Thắng, 123 Trang.Pdf
Điện Tử Số - Đặng Quốc Chiêu, 243 Trang.Pdf