Điều Khiển Tự Động (Principle Of Automatic Control) Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Huỳnh Thái Hoàng - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_ltdktd_phần tử và hệ thống điều khiển tự động.pdf
chuong2_ltdktd_mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động.pdf
chuong3_ltdktd_khảo sát tính ổn định của hệ thống.pdf
chuong4_ltdktd_đánh giá chất lượng của hệ thống điều khiển.pdf
chuong5_ltdktd_thiết kế hệ thống điều khiển liên tục.pdf
chuong6_ltdktd_mô tả toán học của hệ thống điều khiển rời rạc.pdf
chuong7_ltdktd_phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển rời rạc.pdf
chuong8_ltdktd_hệ thống điều khiển phi tuyến.pdf
giaotrinh_ltdkd_2007.pdf
giao trinh ky thuat dieu khien.pdf
bài tập lý thuyết điều khiển.pdf
đề thi lý thuyết điều khiển tự động.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học trang bị cho sinh viên các phương pháp kinh điển để phân tích và thiết kế hệ thống điều khiển hồi tiếp. * Nội dung của môn học: - hệ thống điều khiển hồi tiếp; - mô hình toán học hệ thống tuyến tính liên tục và rời rạc; - các chỉ số chất lượng trong miền thời gian và miền tần số; - tính ổn định và độ ổn định; - khâu hiệu chỉnh sớm trể pha và bộ điều khiển PID; - các phương pháp phân tích và thiết kế hệ tuyến tính: - quỹ đạo nghiệm số, - tiêu chuẩn Nyquist, - phương pháp trong miền tần số và phương pháp không gian trạng thái.

Kết quả cần đạt được

1. Khái niệm về hệ thống điều khiển vòng hở và vòng kín 2. Xây dựng hàm truyền và phương trình trạng thái mô tả hệ thống điều khiển liên tục và rời rạc; 3. Tính hàm truyền tương đương của hệ thống dùng phương pháp đại số sơ đồ khối và sơ đồ dòng tín hiệu; 4. Phân tích đặc tính động học của hệ thống điều khiển trong miền thời gian và miền tần số; 5. Đánh giá tính ổn định của hệ thống điều khiển; 6. Đánh giá chất lượng quá độ và xác lập của hệ thống điều khiển; 7. Đánh giá tính điều khiển được và quan sát được của hệ thống điều khiển; 8. Thiết kế bộ điều khiển sớm pha, trể pha, sớm trể pha dùng phương pháp quỹ đạo nghiệm số, đặc tính tần số. 9. Thiết kế bộ điều khiển PID dùng phương pháp đặc tính tần số, Zeigler-Nichols. 10. Thiết kế bộ điều khiển hồi tiếp trạng thái dùng phương pháp phân bố cực.

Tài liệu tham khảo

[1] Lý thuyết điều khiển tự động, Nguyễn Thị Phương Hà và Huỳnh Thái Hoàng, NXB ĐHQG TPHCM, 2002. [2] Automatic Control Systems, Benjamin C. Kuo, Prentice-Hall International Editions, Seventh Edition 1995. [3] Modern Control System Theory and Design, Stanley M. Shinners, John-Wiley and Sons 1992.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Bkhn.Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động - Nguyễn Văn Hòa.Pdf
Bài Giảng Môn Học Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động.Pdf
Giáo Trình Lý Thuyết Điều Khiển Tự Đông.Pdf
Lý Thuyết Điều Khiển Thông Thường Và Hiện Đại - Quyen 1 He Tuyen Tinh.Pdf
Lý Thuyết Điều Khiển Thông Thường Và Hiện Đại - Quyen 2 He Xung So.Pdf
Lý Thuyết Điều Khiển Thông Thường Và Hiện Đại - Quyen 3 He Phi Tuyen Ngau Nhien.Pdf
Lý Thuyết Điều Khiển Thông Thường Và Hiện Đại - Quyen 4 He Toi Uu _ He Thich Nghi.Pdf
Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động - Trường Đh Bách Khoa Tp.Hcm.Pdf
Tự Động Hóa Và Điều Khiển Thiết Bị.Pdf
Đhbk.Bài Giảng Môn Học Lý Thuyết Điều Khiển Tự Động - Ts. Trần Đình Khôi Quốc, 79 Trang.Pdf
Điều Khiển_Tự Động.Pdf