Giải Tích C1 Đề thi Bài giảng

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

gtr.c1-ntlong.pdf
c1 2011-2012.pdf
c1 2012-2013 (1).pdf
c1 2012-2013 (2).pdf
c1 2012-2013 (3).pdf
c1 2012-2013 (4).pdf
c1 2012-2013.pdf
đề thi giải tích c1, 2012-2013_2013-2014.pdf
đề thi giải tích c1_2011_2012.pdf
đề thi vi tích phân 1c.jpg