Hóa Học Phức Chất Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1 mở đầu về hóa học phức chất.pdf
c2 cấu tạo của phức chất.pdf
c6 tổng hợp phức chất.pdf