Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Huỳnh Ký Phương Hạ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Thầy Nam - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Nguyễn Ngọc Thịnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c5-các nguyên tố chuyển tiếp-putaophuc.pdf
chuong1 mối liên hệ giữa kiểu liên kết, trạng thái tập hợp và tính chất vật lý.pdf
chuong2 các thuyết acid baz.pdf
chuong3 phản ứng oxy hóa - khử.pdf
chuong4 danh pháp các chất vô cơ.pdf
chuong5 các lý thuyết về phức chất.pdf
chuong 2 - trang thai ran.pdf
chuong 3 - phan ung khong thay doi so oxy hoa (bai giang).pdf
chuong 3 - phan ung khong thay doi so oxy hoa 0.pdf
chuong 3 - phan ung khong thay doi so oxy hoa 1 (bai giang).pdf
chuong 3 - phan ung khong thay doi so oxy hoa 1.pdf
chuong 4 - phan ung oxy hoa khu.pdf
chuong 6 - nguyen to khong chuyen tiep.pdf
chuong 6 - nguyen to khong chuyen tiep 1.pdf
chuong 7 - nguyen to chuyen tiep.pdf
chuong 7 - nguyen to chuyen tiep. phan 2.pdf
chuong 7 - nguyen to chuyen tiep 1.pdf
chuong trinh vo co.pdf
de tai xeminar.pdf
giai dap thac mac 1.pdf
hoa vo co chuong i danh phap overhand.pdf
hvc-06 he.pdf
hvc-bai giang a.pdf
hvc-bai giang i.pdf
hvc-chuongiii.pdf
hvc-chuongiv.pdf
hvc-chuong trinh cq 2002.pdf
hvc-danh phap.pdf
hvc-huong dan bai tap c.pdf
hvc-huong dan bai tap d.pdf
hvc - tra loi mot so cau hoi cua sinh vien chuong i, ii.pdf
hvc chuong vii phuc chat.pdf
tinh the nacl.pdf
2016.03-gioi thieu hoa vc.pdf
1. danh phap.pdf
2. lien ket.pdf
3. phan ung acid - base.pdf
5. phản ứng oxi hóa – khử.pdf
6. nguyên tố sp.pdf
bt hvc1 2016.pdf
phuc chat.pdf
phức chất bài tập.pdf
14 mạng lưới brvais.pdf
acid base.pdf
bai_tap_chuong_2_290310.pdf
baigiangduongluong.pdf
bai tap danh phap.pdf
bài tập chương 2.pdf
bài tập chương 3.pdf
bài tập chương 3 oxy hóa-khử.pdf
bài tập chương 4 danh pháp các chất vô cơ.pdf
bài tập chương 5.pdf
bài tập trắc nghiệm chương 1.pdf
bài tập trắc nghiệm chương 2.pdf
bài tập trắc nghiệm chương 3.pdf
bài tập trắc nghiệm danh pháp hợp chất hóa vô cơ.pdf
bài tập trắc nghiệm nguyên tố chuyển tiếp.pdf
bài tập trắc nghiệm phân nhóm calcogen (phân nhóm via).pdf
bài tập trắc nghiệm phân nhóm halogen.pdf
bài tập trắc nghiệm phức chất.pdf
bán kính ion 120209.pdf
bảng tuần hoàn.pdf
dapanbaitapdanhphap.pdf
dapanbtchuong1.pdf
dieuchinhdapantn.pdf
dãy sắp xếp vị trí của các nguyên tố trung tính theo độ âm điện.pdf
halogen.pdf
hình dáng các orbital f.pdf
kh#u1eed qu#u1eb7ng phosphorit 130209.pdf
minh họa tính acid - base của các mangan oxide 120209.pdf
một số vấn đề có tính quy luật khi xem xét các nguyên tố chuyển tiếp.pdf
na_i_dung_thi_cua_i_ka_.pdf
quy luật biến đổi oxy hóa khử các nguyên tố chuyển tiếp.pdf
quy tắc paoling (cho acid-oxy đơn phân tử).pdf
thí nghiệm.pdf
đáp án bài tập chương 1.pdf
đáp án bài tập chương 2.pdf
đáp án bài tập phức chất.pdf
đề tài seminar cho môn hóa vô cơ.pdf
đề cương môn học.pdf
độ âm điện của các nguyên tố s,p.pdf
bai tap hoa vo co chuong 1 va chuong 2.pdf
bai tap hoa vo co chuong 3 va chuong 4.pdf
ban_kinh_ion_120209.pdf
bt c1 mối liên hệ giữa kiểu liên kết, trạng thái tập hợp và tính chất vật lý của các chất.pdf
bt c2 các thuyết acid – base.pdf
câu hỏi trắc nghiệm hóa vô cõ.pdf
do_am_dien_130209.pdf
gia_tri_cac_thong_so_tach_truong_tinh_the.pdf
giá trị các thông số tách trường tinh thể và năng lượng nghép đôi electron p trong một số phức bát diện.pdf
hieu_nang_luong_giua_np_va_ns_130209.pdf
2010-btvc-ky1.pdf
bthoavc2016-17.pdf
bt hoa vc 2016-17.pdf
kỳ 1 2018-2019.jpg
kỳ 2 2010-2011.png
kỳ 2 2017-2018.jpg
kỳ 2 2018-2019.jpg
đề thi - đáp an vo co k61.pdf
đề thi - đáp án vô cơ i. k60. 2016.pdf
đề thi chính thức k53.pdf
đề thi chính thức k55.pdf
đề thi chính thức k57.pdf
đề thi chính thức k59.pdf
đề thi hóa vo co k56.pdf
de thi hvc tc binh thanh 1.7.06.pdf
hvc-06 he.pdf
hvc-2004a.pdf
hvc-dadt lan 2.pdf
hvc-dap an de thi.rtf
hvc-de thi.rtf
hvc-de thi 2005 & dap an.pdf
hvc - de thi rieng.pdf
hvc - de thi rieng 04.pdf
hvc-de thi tc a.pdf
hvc-dt chinh quy.pdf
hvc -dt lan 2.pdf
hvc_0821_a.pdf
hvc tc binh thanh 22.9.06.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ 1001.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ 1002.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ 1003.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ 1004.pdf
đề thi hóa vô cơ kỳ hvc_0821_a.pdf
đề thi 2020.jpg
đề thi cuối kỳ_ch1017_de2_20182.jpg
đề thi cuối kỳ_ch1017_de2_20183.jpg
đề thi cuối kỳ_ch1017_de2_20191.jpg
đề thi cuối kỳ_ch1017_kip4_de2-20181.jpg
đề thi cuối kỳ_ch3120_de1_20142.jpg
đề thi cuối kỳ_ch3120_de1_20182.jpg
đề thi cuối kỳ_ch3120_de2_20161.jpg
đề thi cuối kỳ_ch3120_de2_20182.jpg
đề thi cuối kỳ_ch3120_kip3_de2_20152.jpg
đề thi giữa kỳ_ch1017_20182_1.jpg
đề thi giữa kỳ_ch1017_20182_2.jpg
đề thi hóa vô cơ.jpg
đề thi hóa vô cơ 2016.jpg
đề thi hóa vô cơ bkhn 1-20182.jpg
đề thi hóa vô cơ bkhn 1-kip4-20172.jpg
đề thi hóa vô cơ bkhn 2-20152.jpg
đề thi hóa vô cơ bkhn 2-20182.jpg
đề thi hóa vô cơ bkhn chan-20161.jpg
đề thi hóa vô cơ bkhn le-20161.jpg

Bài viết liên quan

Đề Thi Kết Thúc Học Phần Hóa Vô Cơ 1 K56 Đại Học Công Nghệ Đhqg Hà Nội
Đề Thi Kết Thúc Học Phần Hóa Vô Cơ 1 K61 Đại Học Công Nghệ Đhqg Hà Nội
Đề Thi Kết Thúc Học Phần Hóa Vô Cơ 1 K60 Đại Học Công Nghệ Đhqg Hà Nội
Đề Thi Kết Thúc Học Phần Hóa Vô Cơ 1 K59 Đại Học Công Nghệ Đhqg Hà Nội
Đề Thi Kết Thúc Học Phần Hóa Vô Cơ 1 K57 Đại Học Công Nghệ Đhqg Hà Nội
Đề Thi Kết Thúc Học Phần Hóa Vô Cơ 1 K55 Đại Học Công Nghệ Đhqg Hà Nội
Đề Thi Kết Thúc Học Phần Hóa Vô Cơ 1 K53 Đại Học Công Nghệ Đhqg Hà Nội

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Essentials Of Inorganic Chemistry_ For Students Of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences And Medicinal Chemistry-Wiley (2015).Pdf
Frank A. Cotton, Advanved Inorganic Chemistry 6th.Pdf
Giáo Trình Hóa Vô Cơ 2016.Pdf
Giáo Trình Hóa Vô Cơ B - Hồ Bích Ngọc - Đh Đà Lạt.Pdf
Hóa Học Vô Cơ - Pgs. Nguyễn Đức Vận - Tập 2.Pdf
Hóa Học Vô Cơ. Tập 2 - Nguyên Đức Vận.Pdf
Hóa Vô Cơ Tập 1.Pdf
Hóa Vô Cơ Tập 2.Pdf
Hóa Vô Cơ Tập 3.Pdf
Inorganic Chemistry - Catherine E. Housecroft And Alan G. Sharpe 2nd Edition.Pdf
Inorganic Chemistry__Fourth Edition__2012.Pdf
Sắc Ký Khí Ts. Nguyễn Bá Hoài Anh (Gas Chromatograp).Pdf
Tiếng Anh Hóa Học.Pdf