Kinh Tế Chính Trị Quốc Tế Đề thi Bài giảng

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội - Lý thuyết - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

câu hỏi thi của ktctqt.pdf
kinh tế chính trị quốc tế.pdf
ôn tập kinh tế chính trị quốc tế.pdf
đề cương ktctqt.pdf
kinh tế chính chính trị quốc tế 2015-2016 .jpg
kinh tế chính trị quốc tế 2015-2016.jpg
đề kh2 2015-2016.jpg