Kinh Tế Môi Trường Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

03-chapter1.pdf
30342_rio_nationalreportvnm_vn.pdf
bai tap chuong 4_sent.xlsx
guidelines.pdf
kt tai nguyen moi truong - ng thi kim nga - 2005.pdf
lecture 1.1-6-9-2013 kinh tế môi trường.pdf
lecture 1.2_sent.pdf
lecture 1_giới thiệu về ktmt.pdf
lecture 2.1_ptbv_phát triển bền vững.pdf
lecture 2.2.các chỉ số phát triển bền vững.pdf
lecture 3.2 hàng hóa chất lượng môi trường.pdf
lecture 3 kinh tế học ô nhiễm.pdf
lecture 4.1 phân tích lợi ích - chi phí.pdf