Kỹ Năng Mềm Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

1. giới thiệu môn học.pdf
2. kỹ năng tư duy.pdf
2a. tro choi - lost at sea.pdf
2b. lostatsea_form.pdf
2b. lostatsea_form.pdf
2c. tmss-lostatseaexercise.pdf
3. kỹ năng trình bày.pdf
4. kỹ thuật đặt câu hỏi.pdf
5.1. làm việc nhóm.pdf
5.1. làm việc nhóm.pdf
5.2. bai hgc tk loai ngqng.pdf
5.2. bai hgc tk loai ngqng.pdf
6. kỹ năng giao tiếp ứng xử.pdf
7. giao tiếp phi ngôn từ.pdf
8. một số vấn đề giao tiếp.pdf
9. kỹ năng quản lý thời gian.pdf
10. kỹ năng lập kế hoạch.pdf
11. nhận diện bản thân.pdf
12. tài chính cá nhân cơ bản.pdf
13. disc test vn.pdf
14. kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định.pdf
kỹ năng mềm – phiếu theo dõi hoạt động nhóm.pdf
timelog_bieu mau.xlsx
timelog_huong dan.pdf
đồ án cuối kỳ 2016-2017.pdf
41846315_559374264494535_5392436288869629952_n.jpg
41846315_559374264494535_5392436288869629952_n.jpg
41868287_559373984494563_8118019141887066112_n.jpg
41868287_559373984494563_8118019141887066112_n.jpg
41894054_559374107827884_5094862048156712960_n.jpg
41894054_559374107827884_5094862048156712960_n.jpg
41897080_559374187827876_1868333038870462464_n.jpg
41897080_559374187827876_1868333038870462464_n.jpg
41930280_559374301161198_8198450186985406464_n.jpg
41930280_559374301161198_8198450186985406464_n.jpg
41931812_559374367827858_8006729375242256384_n.jpg
41931812_559374367827858_8006729375242256384_n.jpg
41934249_559374324494529_1042560803812671488_n.jpg
41934249_559374324494529_1042560803812671488_n.jpg
41942268_559374221161206_3880424981099708416_n.jpg
41942268_559374221161206_3880424981099708416_n.jpg
41990733_559374391161189_6488533945926287360_n.jpg
41990733_559374391161189_6488533945926287360_n.jpg
41990790_559374024494559_2981237121999699968_n.jpg
41990790_559374024494559_2981237121999699968_n.jpg
41991622_559374087827886_345211672908005376_n.jpg
41991622_559374087827886_345211672908005376_n.jpg
41992186_559373971161231_729838359475650560_n.jpg
41992186_559373971161231_729838359475650560_n.jpg
42044487_559374131161215_1675335127191781376_n.jpg
42044487_559374131161215_1675335127191781376_n.jpg
42044841_559374247827870_6094011590284148736_n.jpg
42044841_559374247827870_6094011590284148736_n.jpg
42045294_559374011161227_668693907969671168_n.jpg
42045294_559374011161227_668693907969671168_n.jpg
42090761_559374144494547_4209927244186910720_n.jpg
42090761_559374144494547_4209927244186910720_n.jpg
cau-4_knm.pdf
câu-hỏi-tình-huống-knm.pdf
dctn.pdf
de cuong on thi ck_20191.pdf
knm-tu-luan.pdf
kĩ-năng-mềm.pdf
kỹ-năng-mềm_105478_nhóm-còn-nợ-toeic_báo-cáo-cuối-kỳ-20181.pdf
kỹ-năng-mềm_105478_nhóm-còn-nợ-toeic_báo-cáo-cuối-kỳ-20181.pdf
kỹ năng mềm - lms.pdf
kỹ năng mềm - lms.pdf
tai-lieu-ky-nang-mem.pdf
tài liệu trắc nghiệm.pdf

Bài viết liên quan

Đề Cương Môn Học Kỹ Năng Mềm Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên