Kỹ Thuật Chuyển Mạch Switching Technology Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết
Hv Công Nghệ Bcvt - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

giáo trình kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài số.pdf
se - chapter2_nguyên lý chuyển mạch kênh.pdf
se - chapter3_nguyên lý chuyển mạch gói.pdf
se - chapter4_mạng số tích hợp dịch vụ isdn.pdf
se - chapter5_chuyển mạch gói nhanh.pdf
kỹ thuật chuyển mạch 1.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp các kiến thức nâng cao về kỹ thuật chuyển mạch và mạng chuyển mạch. Kỹ thuật VoIP và tổng đài VoIP. Tổng đài OXO, OXE và thiết lập kết nối liên đài. * Nội dung tóm tắt - kiến thức tổng quan về các kỹ thuật chuyển mạch, truyền dẫn - các kỹ thuật báo hiệu, - các mô hình kết nối thoại trong mạng chuyển mạch TDM và IP. - các thiết thiết bị cơ bản trong mạng chuyển mạch. - Thiết lập các mô hình mạng chuyển mạch - cấu hình và vận hành các thiết bị cho mạng thực tế Chương 1: Tổng quan về kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài. 1.1 Lịch sử phát triển của kỹ thuật chuyển mạch và tổng đài 1.2 Kỹ thuật chuyển mạch trongPSTN và PSDNc 1.3 Cấu trúc mạng PSTN. Chương 2: Kỹ thuật điện thoại số 2.1 Các thành phần cơ bản trong mạng PSTN 2.2 Hệ thống truyền dẫn số 2.3 Kỹ thuật truy xuất số : ISDN, xDSL v.v.. 2.4 Báo hiệu R2-MFC và SS7. Chương 3: Kỹ thuật VoIP 3.1 Các thành phần cơ bản trong mạng VoIP 3.2 Giao thức báo hiệu H323 trong VoIP 3.3 Giao thức báo hiệu SIP trong VoIP Chương 4: Giới thiệu tổng đài IP dạng Officer 4.1 Cấu trúc phần cứng 4.2 Các dịch vụ trong tổng đài 4.3 Cấu hình cơ bản cho tổng đài OXO Chương 5: Giới thiệu tổng đài IP dạng Enterprise 5.1 Cấu trúc phần cứng 5.2 Các dịch vụ trong tổng đài 5.3 Cấu hình cơ bản cho tổng đài OXE Chương 6: Giới thiệu Gateway 6.1 Cấu trúc phần cứng 6.2 Cấu hình cơ bản cho gateway Chương 7: Cấu hình cơ bản cho tổng đài OXO 7.1 Khai báo các thông số cho tổng đài 7.2 Xử lý cuộc gọi vào 7.3 Xử lý cuộc gọi ra Chương 8: Cấu hình cơ bản cho tổng đài OXE 8.1 Khai báo các thông số cho tổng đài 8.2 Xử lý cuộc gọi vào 8.3 Xử lý cuộc gọi ra Chương 9: Thiết lập kết nối liên đài (TDM Services – dùng E1/ R2MFC) 9.1 Thực hiện kết nối liên đài bằng đường E1, dùng báo hiệu R2 – MFC 9.2 Đo, thử báo hiệu R2- MFC Chương 10: Thiết lập kết nối liên đài (TDM Services – dùng PRI-ISDN ) 11.1 Thực hiện kết nối liên đài bằng đường PRI trong ISDN 11.2 Xử lý backup khi đường E1-R2 bị hỏng Chương 11: Thiết lập kết nối liên đài (VoIP Services - ) 11.1 Thực hiện kết nối Multiside theo 3 mô hình truyền thoại trong mạng VOIP 11.2 Thực hiện kết nối PC to PC giữa OXO và PXE (nội đài và liên đài dùng SIP) 11.3 Thực hiện kết nối PC to phone gữa OXO – gate way - OXE 11.4 Thực hiện kết nối Phone to phone giữa OXO – gateway – OXE.

Kết quả cần đạt được

Nắm vững các mô hình kết nối thoại trong mạng chuyển mạch TDM và IP. Hiểu các thiết bị cơ bản trong mạng chuyển mạch. Hiểu cách thiết lập các mô hình mạng chuyển mạch để từ đó cấu hình và vận hành các thiết bị cho mạng thực tế.

Tài liệu tham khảo

[1] Taub - Schilling, “Principles of Communication systems”, McGraw Hill, 1986, second edition [2] Travis Russell,”Signaling System #7”, McGraw Hill, [3] William Stallings “ISDN and Broadband ISDN”, Maxwell Macmillan Internationals, second edition [4] OXO & OXE System Document in CD, Alcatel.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Bcvt.Bài Giảng Cơ Sở Kỹ Thuật Chuyển Mạch - Hoàng Trọng Minh _ Nguyễn Thanh Trà, 133 Trang.Pdf
Kỹ Thuật Chuyển Mạch Và Tổng Đài Số Ts Nguyễn Thanh Hà.Pdf