Lý Thuyết Quy Hoạch Tuyến Tính Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

tổng hợp.pdf
tổng hợp kiến thức qhtt.pdf