Mạch Điện Tử Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Sư Phạm Kỹ Thuật Hồ Chí Minh - Ngô Văn Sỹ - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ths Đặng Ngọc Hạnh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Phạm Hồng Liên, Lê Tiến Thường - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi
Đh Bách Khoa Hn - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chap1_mạch diode.pdf
chap2_mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng bjt.pdf
chap3_mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng fet.pdf
chap4_ảnh hưởng của nội trở nguồn và tổng trở tải.pdf
chap5_đáp ứng tần số của bjt và fet.pdf
chap6_các dạng liên kết của bjt và fet.pdf
chap7_op-amp_khuếch đại và ứng dụng.pdf
chap8_mạch khuếch ðại hồi tiếp.pdf
chap9_mạch khuếch ðại công suất.pdf
chap10_mạch dao động.pdf
mdt_c0.pdf
mdt_c1_diode.pdf
mdt_c2_bjt.pdf
mdt_c3_fet.pdf
mdt_c4_lien tang.pdf
mdt_c5_dap ung tan so.pdf
mdt_c6_opamp.pdf
chuong1_các khái niệm cơ bản về mạch điện.pdf
ki thuat mach dien tu_gtvt.pdf
part1.pdf
part2.pdf
dt_+voltage+regulators.pdf
dt_bjt.pdf
dt_in_amps.pdf
dt_mos+amp.pdf
dt_signal+generators.pdf
electronic circuits 1.pdf
chuong1 bjt.pdf
chuong2 - jfet.pdf
chuong2 fet.pdf
chuong3 mạch khuếch đại liên tầng.pdf
chuong4 opamp.pdf
chuong5 đáp ứng tần số của mạch khuếch đại.pdf
chuong6 mạch khuếch đại công suất.pdf
2035_DCMH_MachDienTu.pdf
c1_diode bán dẫn.pdf
c3_mạch khuếch đại fet.pdf
c4_mạch transistor ghép liên tần.pdf
c5_đáp ứng tần số.pdf
c6_op-amp.pdf
giáo trình mạch điện tử.pdf
chapter5_kdcsat.pdf
mdt_c1_diode.pdf
mdt_c1_diode_pdf.pdf
mdt_c2_bjt.pdf
mdt_c2_bjt_pdf.pdf
mdt_c3_fet.pdf
mdt_c3_fet_pdf.pdf
mdt_c4_mkd_lien_tang-pdf.pdf
mdt_c6_opamp_pdf.pdf
mdt_c0_gioi_thieu-pdf.pdf
tom_tat_bai_giang.pdf
mach dien 2.pdf
chap1_mạch diode.pdf
chap2_mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng bjt.pdf
chap3_mạch phân cực và khuếch đại tín hiệu nhỏ dùng fet.pdf
chap4_ảnh hưởng của nội trở nguồn và tổng trở tải.pdf
chap5_đáp ứng tần số của bjt và fet.pdf
chap6_các dạng liên kết của bjt và fet.pdf
chap7_op-amp_khuếch đại và ứng dụng.pdf
chap8_mạch khuếch đại hồi tiếp.pdf
chap9_mạch khuếch đại công suất.pdf
chap10_mạch dao động.pdf
chuong 1_diode bán dẫn.pdf
chuong 2_transistor hai lớp tiếp giáp - bjt.pdf
chuong 3_ổn định phân cực (bias stability) cho bjt.pdf
chuong 4_phân tích và thiết kế mạch tín hiệu nhỏ tần số thấp.pdf
chuong 5_mạch transistor ghép liên tầng.pdf
chuong 6.1_transistor hiệu ứng trường fet.pdf
chuong 6.2_giải tích tín hiệu nhỏ.pdf
chuong 7_mạch khuếch đại hồi tiếp.pdf
chuong 8a_đáp ứng tần số thấp của mạch khuếch đại ghép rc.pdf
chuong 8b_đáp ứng tần số cao của mạch khuếch đại ghép rc.pdf
chuong 9_cơ bản về khuếch đại thuật toán.pdf
introduction.pdf
tom_tat_bai_giang.pdf
chuong 01 những khái niệm cơ bản về mạch điện.pdf
chuong 02 dòng điện sin.pdf
chuong 03 các phương pháp phân tích mạch điện.pdf
chuong 04 mạch điện ba pha.pdf
chuong 05 quá trình quá độ trong mạch điện.pdf
chuong 06 khái niệm chung về máy điện.pdf
chuong 07 máy biến áp.pdf
chuong 08 máy điện không đồng bộ.pdf
chuong 09 máy điện đồng bộ.pdf
chuong 10 máy điện một chiều.pdf
lesson 01 - fundamentals of electric circuits-v2.pdf
lesson 02 - ac network-v2.pdf
lesson 03 - ac network analysis methods-v2.pdf
lesson 04 - three-phase power network – part 1-v2.pdf
lesson 05 - three-phase power network - part 2-v2.pdf
lesson 06 - introduction to electrical machines-v2.pdf
lesson 07 - transformer – part 1-v2.pdf
lesson 08 - transformer – part 2-v2.pdf
lesson 09 - induction machines - part 1-v2.pdf
lesson 10 - induction machines - part 2-v2.pdf
lesson 11 - synchronous machines-v2.pdf
lesson 12 - dc machines – part 1-v2.pdf
lesson 13 - dc machines – part 2-v2.pdf
btn1.pdf
btn2.pdf
btn3.pdf
btn4.pdf
phuluc.pdf
2Sd468.pdf
BT-L11.pdf
FR_107_datasheet.pdf
GDM-8351-um.pdf
GRS-6052A.pdf
TBS1052B_User_Manual.pdf
analog electronics 1 - bt ve diode.pdf
c1_405001_dd2551_cq- 405001_dd2551_cq- bài tập.pdf
c2_405001_dd2551_cq- 405001_dd2551_cq- bài tập.pdf
c3_405001_dd2551_cq- 405001_dd2551_cq- bài tập.pdf
c4_405001_dd2551_cq- 405001_dd2551_cq- bài tập.pdf
c5_405001_dd2551_cq- 405001_dd2551_cq- bài tập.pdf
c6_405001_dd2551_cq- 405001_dd2551_cq- bài tập.pdf
fluke45manual.pdf
lab1-network-solving-transient-response.pdf
lab2-diode_powersp.pdf
lab3-basic_mode_bjt_amp.pdf
lab4-basic_mode_mosfet_amp.pdf
lab5-differential-amp.pdf
lab6-mosfet-logic-gate-cirrcuits.pdf
tai_lieu_tn_mach_dien_tu.pdf
tl082-n.pdf
mot so bai tap mau.doc
motsobaitapmaumdt1.pdf
baì tập mạch điện tử 1.pdf
161_ee2007_machdientu.pdf
171_ee2007_machdientu.pdf
181_ee2007_machdientu.pdf
141_405001_machdientu.pdf
151_ee2007_machdientu.pdf
151_ee2007_machdientu ans.pdf
161_ee2007_machdientu.pdf
161_ee2007_machdientu ans.pdf
171_ee2007_machdientu.pdf
171_ee2007_machdientu ans.pdf
2020.2021.HK2.Cuoiky.pdf
2021.2022.HK1.Cuoiky.pdf
CK_161.pdf
CK_161_Sol.pdf
CK_171.pdf
CK_181.pdf
CK_191.pdf
CK_192.pdf
CK_192_Sol.pdf
Cau1_dapan.pdf
De.Thi.HK.MDT2015.ABET.Final.Solution.pdf
DeThi_MachDienTu_EE2007_VLVH.pdf
ECs-26012018.pdf
ECs-EE2007-23122016-Solution.pdf
de thi cu 1.doc
de thi cu 2.doc
p1010884.jpg
p1010885.jpg
2011_a.jpg
2011_b.jpg
de thi cu 1_2013.pdf
de thi cu 2_2012.pdf
de thi ky thuat mach dien tu - dhbk da nang.pdf
thilan1-ki1-0607.pdf
thilan1-ki2-0506.pdf
thilan1-ki2-0607.pdf
thilan2-ki2-0506.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Cung cấp kiến thức về đặc tính của các linh kiện tích cực cơ bản (diode, BJT, MOSFET, CMOS). Cung cấp kiến thức cơ bản để phân tích, thiết kế, các mạch điện tử cơ bản tần số thấp và các mạch số. Trình bày nguyên lý hồi tiếp và ứng dụng trong phân tích-thiết kế mạch (mạch khuếch đại vi sai, khuếch đại thuật toán, mạch khuếch đại tần thấp có hồi tiếp) Môn học giới thiệu các đặc tính của các linh kiện tích cực cơ bản (diode, BJT, MOSFET, CMOS). Ứng dụng trong mạch khuếch đại (mô hình mạch tương đương, phân tích mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ, đặc tính tần số dùng đồ thị Bode), mạch số (mô hình cổng luận lý dùng BJT, CMOS). Nguyên lý hồi tiếp, các phương pháp hồi tiếp và ứng dụng (mạch khuếch đại vi sai, khuếch đại thuật toán). Nội dung Chương 1: ÔN TẬP VỀ MẠCH ĐIỆN REVIEWS ON CIRCUIT LAWS 1.1. Ôn tập về các định luật mạch điện. Review: Sources, KCL, KVL, nodal and mesh analyses, Thevenin and Norton sources, … 1.2. Ôn tập về đặc tính bán dẫn. Review on semiconductor physics Các yêu cầu tự học đ/v sinh viên ... (số giờ) Chương 2: CÁC LINH KIỆN TÍCH CỰC ACTIVE COMPONENTS 2.1. Diode tiếp giáp p-n. p-n junction diode 2.2. Transistor tiếp giáp BJT. Transistor BJT 2.3. Transistor trường MOSFET. MOS Field Effect Transistor MOSFET Chương 3: CỔNG LUẬN LÝ BASIC LOGIC GATES 3.1. Mạch đảo CMOS. CMOS inverter 3.2. Các loại cổng luận lý CMOS. CMOS logic gates Chương 4: MẠCH KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ SMALL SIGNAL AMPLIFIERS 4.1. Mạch khuếch đại dùng BJT. Mạch tương đương. BJT small signal amplifier. Equivalent circuit 4.2. Kiểu mắc E-chung, B-chung, C-chung. CE model, CB model, CC model 4.3. Mạch khuếch đại dùng MOSFET. Mạch tương đương. MOSFET small signal amplifier. Equivalent circuit 4.4. Mô hình tần số cao. High frequency model 4.5. Đáp ứng tần số. Đồ thị Bode. Frequency responses. Bode plots Chương 5: MẠCH KHUẾCH ĐẠI HỒI TIẾP FEEDBACK AMPLIFIERS 5.1. Khái niệm về hồi tiếp và sự ổn định. Feedback effects and stability 5.2. Mạch khuếch đại vi sai. Differential amplifier 5.3. Ứng dụng: Mạch khuếch đại thuật toán. Application: Operational amplifier

Kết quả cần đạt được

Nắm vững cách phân cực diode, transistor. Nắm vững mô hình tương đương các linh kiện trong phân tích tín hiệu nhỏ, tần số thấp. Nắm vững đặc tính tần số và đồ thị Bode. Hiểu rõ và có khả năng vận dụng nguyên lý hồi tiếp trong phân tích, thiết kế mạch. Có khả năng phân tích, thiết kế các mạch điện tử tần số thấp cơ bản.

Tài liệu tham khảo

[1] Sedra and Smith, Electronic Circuits, Oxford, 5th Edition. [2] T. F. Bogart, J. S. Beasley, G. Rico, Electronic Circuits and Devices, Prentice Hall, 2004. [3] D. Comer and D. Comer, Fundamentals of Electronic Circuit Design, John Wiley & Sons, 2003.

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

1. Giáo Trình Mđ1-Phạm Thị Cư -Đhbk Hcm.Pdf
2. Sách Bt Mđ 1 - Phạm Thị Cư - Đhbk Hcm.Pdf
120 Sơ Đồ Mạch Điện Tử Thực Dụng Cho Chuyên Viên Điện Tử - Ks.Nguyễn Trọng Đức, 418 Trang.Pdf
Adel S. Sedra, Kenneth C. Smith - Microelectronic_Circuits 7th.Pdf
Các Mạch Điện Chọn Lọc.Pdf
Cđcn.Mô Phỏng Mạch Điện Tử - Nguyễn Thanh Hà, 62 Trang.Pdf
Electronic Circuits 1.Pdf
Electronics.For.Dummies.John.Wiley.And.Sons.Pdf
Electronics Projects For Dummies Math Science.Pdf
Fundamentals Of Electric Circuits.Pdf
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử (Nxb Khoa Học Kỹ Thuật 1997) - Phạm Minh Hà, 441 Trang.Pdf
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử - Ths. Vũ Xuân Coóng, 282 Trang.Pdf
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử 2 (Điện Tử Tương Tự 2) - Ts.Guyễn Văn Tuấn, 95 Trang.Pdf
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử Nguyễn Minh Hà(1).Pdf
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử Nguyễn Minh Hà.Pdf
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử Phi Tuyến - Phạm Minh Việt _ Trần Công Nhượng, 326 Trang.Pdf
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử I (Ts. Nguyễn Viết Nguyên).Pdf
Kỹ Thuật Mạch Điện Tử Ii (Ts. Nguyễn Viết Nguyên).Pdf
Mạch Điện Tử - Klaus Beuth, 378 Trang.Pdf
Mạch Điện Tử - Trương Văn Tám, 261 Trang.Pdf
Mạch Điện Tử - Đh Gtvt - Dao Thanh Toan - Pham Thanh Huyen - Vo Quang Son.Pdf
Mạch Điện Tử.Pdf
Mạch Điện Tử 1 - Nhiều Tác Giả, 96 Trang.Pdf
Mạch Điện Tử 2 - Nhiều Tác Giả, 198 Trang.Pdf
Op Amp Applications Handbook.Pdf
Practical Electronics Handbook 6th-Edition.Pdf
Spkt.Bài Giảng Mạch Điện 2 - Ths. Lê Thị Thanh Hoàng, 98 Trang.Pdf
Thcn.Giáo Trình Kỹ Thuật Mạch Điện Tử - Ts.Đặng Văn Chuyết, 265 Trang.Pdf
Thcn.Giáo Trình Mạch Điện Tử Cơ Bản - Ks.Nguyễn Văn Điềm, 176 Trang.Pdf
Transistor Circuittechniques Discrete And Integrated.Pdf
Đhcn.Giáo Trình Mạch Điện I - Nhiều Tác Giả, 103 Trang.Pdf
Ứng Dụng Matlab Mô Phong Mạch Điện Điện Tử - Trần Thu Hà _ Hồ Đắc Lộc, 110 Trang.Pdf