Môi Trường Đại Cương Bài giảng Bài tập

Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành
Đh Khoa Học Tự Nhiên Hcm - Lê Ngọc Tuấn - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

[mtdc] tuan 3 he sinh thai.pdf
[mtdc] tuần 4_tac dong cua con nguoi vao moi truong.pdf
[mtdc] tuần 5_tai nguyen thien nhien [autosaved].pdf
[mtdc] tuần 6_ô nhiễm môi trường.pdf
[mtdc] tuần 7_dân số và mt.pdf
[mtdc] tuần 8_bdkh.pdf
[mtdc] tuần 9.10_ptbv_qlmt.pdf
đề cương môn học.pdf
chuong-1-2-mtdc.pdf
chuong-3.pdf
chuong-4-final.pdf
chuong 3 - mtđc.pdf
chương-5-6.pdf
chương 2 - mtđc.pdf
chương4-2.pdf
chương 5_phát triển bền vững.pdf
chương 6_quản lý môi trường.pdf
ppt chuong 1.pdf
presentationmtđc.pdf
ôn thi cuối kỳ.docx
ôn thi giữa kỳ.docx
bo cau hoi giua ky.pdf
chia đề tài.pdf
chương 3 - nhóm 3.pdf
chương 4 - nhóm 4.pdf
câu-hỏi-chương-2-môi-trường-đại-cương.pdf
mtdc_chuong 2 .pdf
mtdc_chuong 3 .pdf
mtdc_chuong 4.pdf
mtdc_chuong 5 .pdf
mtdc_chuong 6 .pdf
mtdc_chương 1 .pdf
nhóm-1-môi-trường-đai-cương.pdf
nhóm 5 - chương-4.pdf
đáp-án-câu-hỏi-trắc-nghiệm-chương-5-mtđc.pdf