Nhiệt Động Lực Học Và Truyền Nhiệt Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Văn Hạp - Lý thuyết - Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Nguyễn Thị Minh Trinh - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chap. 1 some concepts and definitions - hap.pdf
chap. 2 the 1st and 2nd law of thermodynamics 1 - hap.pdf
chap. 2 the 1st and 2nd law of thermodynamics 2 - hap.pdf
chap. 3 pure substance - hap.pdf
chap. 4 vapor power cycles - hap.pdf
chap. 5 moist air - hap.pdf
chap. 6 refrigeration cycle - hap.pdf
chap. 7 introduction to heat transfer - hap.pdf
chap. 8 heat conduction - hap.pdf
chap. 9 heat convection - hap.pdf
chap. 10 heat radiation - hap.pdf
chap. 11 heat exchanger - hap.pdf
psychrometric chart.pdf
r134a.pdf
chuong 1- phuong trinh trang thai.pdf
chuong 2- dinh luat nhiet dong thu nhat.pdf
chuong 3- dinh luat nhiet dong thu hai.pdf
chuong 4 - cac qua trinh nhiet dong co ban-khi ly tuong.pdf
chuong 4 - cac qua trinh nhiet dong co ban cua khi ly tuong - bai tap.pdf
chuong 5- chat thuan khiet.pdf
chuong 6 - chu trinh thiet bi dong luc hoi nuoc - bai tap.pdf
chuong 6 - chu trinh thiet bi dong luc hoi nuoc.pdf
chuong 7- cong thuc chuong khong khi am.pdf
chuong 7 - khong khi am - bai tap.pdf
chuong 8 - chu trinh thiet bi lanh - bai tap.pdf
chuong 8-chu trinh thiet bi lanh.pdf
btl_nhiệt động và truyền nhiệt.pdf
bài tập truyền nhiệt.pdf
tn3 nhiệt động.pdf
đề-thi-cuối-kì-181-nhiệt-động-lực-học-và-truyền-nhiệt.pdf
201703130756001000.jpg
201703130756001001.jpg
201703130759031000.jpg
201703130759031001.jpg
201703130801561000.jpg
201703130801561001.jpg
201703130802521000.jpg
201703130802521001.jpg
201703130802521002.jpg
201703130802521003.jpg
201703130805441000.jpg
201703130805441001.jpg
de thi giua ky hk 1 nhiet dong luc hoc ky thuat dh bach khoa tphcm 2011 2012 co dap an.pdf
đáp án nhiệt động lực học kt ktra hk111.pdf
đáp án nhiệt động lực học thi hk1.12-13.pdf
đáp án nhiệt động lực học thi hk2.11-12.pdf
đáp án nhiệt động lực học thi hk101.pdf
đáp án nhiệt động lực học thi hk102.pdf
đáp án nhiệt động lực học thi hk111.pdf
đề thi nhiệt động lực học 1.pdf
đề thi nhiệt động lực học 2.pdf
đề thi nhiệt động lực học 3.pdf
đề thi nhiệt động lực học 4.pdf
đề thi nhiệt động lực học 5.pdf

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

A Heat Transfer Textbook, 5th Edition.Pdf
Heat Transfer - A Practical Approach 2nd Edition.Pdf