Phân Tích Thiết Kế Thuật Toán Đề thi Bài giảng

Đh Bách Khoa Hn- Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

algorithms and complexity.pdf
bài tập thực hành phân tích thuật toán.pdf
generating functionology.pdf
pttt01_phân tích và thiết kế thuật toán.pdf
pttt02_đá á nh giá bằng công cụ toán học cơ bản.pdf
pttt03_đệ quy và đánh giá.pdf
pttt04_hàm sinh và ứng dụng.pdf
pttt05_hoán vị và ứng dụng.pdf
pttt06_đá á nh giá một số thuật toán thông dụng.pdf
pttt08_chia để trị divide and conquer.pdf
pttt09_kỹ thuật greedy (tham lam).pdf
đề thi 2019.pdf