Phân Tích Và Thiết Kế Phần Mềm Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ch0.giới thiệu môn học.pdf
ch1a.mở đầu.pdf
ch1b.ôn tập oop.pdf
ch2.yêu cầu của người sử dụng.pdf
ch3.mô hình hóa yêu cầu.pdf
ch4a-phân tích-phan1.pdf
ch4b-phân tích-phan2.pdf
ch5.thiết kế dữ liệu.pdf
ch6.kiến trúc phần mềm.pdf
ch7.thiết kế giao diện.pdf
design patterns-part1.pdf