Phương Pháp Tính Và Matlab Đề thi Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bt-thực-hành-ppt-matlab.pdf
ck20182.pdf
ck20191.pdf
ck20192.jpg
gk20182.pdf
gk20191.pdf
img_20201028_200852.jpg
img_20201028_200857.jpg
đề thi giữa kỳ 20192.jpg
đề thi giữa kỳ 20201.jpg

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Applied Numerical Methods Using Matlab - Yang Cao Chung And Morris.Pdf
Numerical Methods Using Matlab - Mathews And Fink.Pdf