Phương Trình Toán Lý Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Khtn Hà Nội- Đề thi
Đh Bách Khoa Hcm - Ts Lê Xuân Đại - Lý thuyết - Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chuong1_phương trình toán lý.pdf
chuong2 phương trình sóng.pdf
chuong3 chuỗi fourier.pdf
chuong4_phương pháp tách biến.pdf
chuongx_phương trình vi phân thường.pdf
phuong trinh toan - li.pdf
[ppt] ôn tập cuối kì 2015 có giải thầy lê xuân đại.pdf
bai1_giải số phương trình parabolic.pdf
bai2_giải số phương trình hyperbolic.pdf
bai3_phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán elip hai chiều.pdf
bai4_phương pháp phần tử hữu hạn giải bài toán elip một chiều.pdf
ky 2 2015-2016 khoa lý.jpg
kỳ 2 2013-2014.jpg
kỳ 2 2015-2016.jpg
đề thi giữa hk1 2023.jpg

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Introduction To Mathematica For Physicists.Pdf