Quan Hệ Quốc Tế Bài giảng

Dhangiang - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

c1.pdf
c2_nen kt the gioi.pdf
c2_thương mại quốc tế.pdf
c3_chinh sach ngoai thuong.pdf
chuong 1 - khai niem qhktqt.pdf
chuong 2 - tmqt.pdf
chuong 3 - dau tu qt.pdf
chuong 4 - thi truong ngoai hoi va thanh toan qt.pdf
chuong 6 - lien ket va hoi nhap ktqt.pdf
chuong 7 - di chuyen suc ld.pdf
chuong 8 - hop tac qt.pdf
quan hệ kinh tế việt nam eu.pdf