Quản Lý Dự Án Phần Mềm Bài tập

Đh Bách Khoa Hcm - Trương Tuấn Anh- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

lab2.pdf
lab3.pdf