Quản Lý Sản Xuất Cho Kỹ Sư Bài giảng

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

chapter 1 gioi thieu.pdf
chapter 2 tk san pham.pdf
chuong 2 thong so duong day .pdf
chuong 3 mo hinh duong day.pdf
chuong 4 mo hinh mba va mp hkii 2014.pdf
chuong 5 ma tran tong tro va tong dan hkii 2014.pdf
chuong 6 phan bo cong suat trong htd hkii 2014.pdf
chuong 7 ngan mach trong htd hkii 2014.pdf

Bài viết liên quan

Quản Lý Sản Xuất Cho Kỹ Sư - Điều Độ Sản Xuất
Quản Lý Sản Xuất Cho Kỹ Sư - Quản Lý Tồn Kho
Quản Lý Sản Xuất Cho Kỹ Sư - Hoạch Định Tổng Hợp