Quản Trị Tác Nghiệp 2 Bài tập

Đại Học Kinh Tế Quốc Dân- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

dự trữ.zip
hoạch định th.zip
ôn-tập-qttn2.pdf
điều độ sx.zip
đề 1.zip
đề 2.zip
đề 3.zip
đề 4.zip