Thí Nghiệm Mạch Điện Tử Bài giảng

Đh Bách Khoa Hcm - Lý thuyết

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bai mach nguon mot chieu.pdf
btn1_mạch nguồn 1 chiều.pdf
btn2_mạch khuếch đại tín hiệu nhỏ.pdf
btn3_mạch transistor ghép liên tầng.pdf
btn4_mạch tạo tín hiệu dùng op-amp.pdf
dang co ban cua dang tin hieu nho.pdf
lab1-network-solving-transient-response.pdf
lab2-diode_powersp.pdf
lab3-basic_mode_bjt_amp.pdf
lab4-basic_mode_mosfet_amp.pdf
lab5-differential-amp.pdf
lab6-mosfet-logic-gate-cirrcuits.pdf
mạch lọc.pdf
phuluc_hướng dẫn sử dụng pspicse.pdf
prob1_mạch nguồn 1 chiều.pdf
prob2_các dạng ghép cơ bản của mạch khuếch đại nhỏ.pdf
prob3_mạch transitor ghép liên tầng.pdf
prob4_mạch lọc tích cực dùng op-apm.pdf

Giới thiệu, nội dung môn học

Môn học nhằm giúp sinh viên kiểm nghiệm các vấn đề lý thuyết đã được học trong môn điện tử 1 và điện tử 2 bao gồm các dạng mạch nguồn, mạch khuếch đại, mạch khuếch đại có phản hồi và mạch dao động. Nội dung Bài 1: MẠCH NGUỒN 1. Khảo sát thí nghiệm và đo đạc một số tham số đặc trưng của các dạng mạch chỉnh lưu a. Mạch chỉnh lưu bán kỳ b. Mạch chỉnh lưu toàn kỳ dùng 2 diode c. Mạch chỉnh lưu có lọc 2. Khảo sát thí nghiệm và đo đạc một số tham số đặc trưng của các dạng mạch ổn áp a. Mạch ổn áp song song b. Mạch ổn áp nối tiếp Bài 2: MẠCH KHUẾCH ĐẠI ĐƠN A. Nội dung: 1. Khảo sát và xác định các thông số của các mạch ghép CE, CC, CB như: điểm làm việc tĩnh của BJT, độ lợi áp, quan sát quan hệ pha, tổng trở vào, tổng trở ra, tần số cắt dưới, độ lợi công suất 2. Khảo sát ảnh hưởng của điện trở cực phát BÀI 3: Ghép mẠch KHUẾCH ĐẠI A. Nội dung: 1. Khảo sát và xác định thông số mạch khuếch đại ghép RC. 2. Khảo sát và xác định thông số mạch khuếch đại ghép Darlington. 3. Khảo sát và xác định thông số mạch khuếch đại ghép vi sai BÀI 4: CÁC MẠCH TẠO TÍN HIỆU A. Nội dung: 1. Khảo sát và xác định của mạch tạo tín hiệu sin 2. Khảo sát và xác định mạch tạo tín hiệu sóng vuông 3. Khảo sát và xác định mạch tạo tín hiệu xung răng cưa

Tài liệu tham khảo

[1] Tài liệu hướng dẫn thí nghiệm mạch điện tử, BM cơ sở Kỹ Thuật Điện [2] Basic Electronics: A Text – Lab Manual, Paul B. Zbar nxb: Mc-GrawHill, 1994 [3] Electronic Devices, Joseph J. Carr, nxb: Mc-GrawHill, 1993 [4] Spice: A guide to Circuit Simulation & Analysis Using Pspice, Paul W. Tuinenga, nxb: Prentice- Hall, 1992