Thiết Bị May Công Nghiệp Bài tập

Đh Bách Khoa Hn- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

bài 1.pdf
bài 2.pdf
cấu-tạo-chung.pdf
hiệu-chỉnh-và-hư-hỏng-thông-thường-của-các-dòng-máy-juki.pdf
lý thuyết.pdf
nguyên-lí-hoạt-động-của-một-số-chi-tiết-máy-vắt-sổ-juki.pdf
tbmcn gk.pdf
thaliard · slidescarnival.pdf
z2486109522756_36f7849d6af0d2d8cbacd9504d699d35.jpg
z2486109522756_36f7849d6af0d2d8cbacd9504d699d35.png
z2486109526141_837fbf71a0ee6d8e2d9b8b8725f25614.jpg
z2486109526141_837fbf71a0ee6d8e2d9b8b8725f25614.png
z2486109527760_98601cd064cc02cf9fb2fc6e52e01ff9.jpg
z2486109527760_98601cd064cc02cf9fb2fc6e52e01ff9.png
z2486109529800_6dfb054ce965de9c6bd31e8b63954d02.jpg
z2486109529800_6dfb054ce965de9c6bd31e8b63954d02.png
áo-tshirt.pdf
đường 500 juki.pdf
đặc-trưng-kỹ-thuật-của-các-loại-máy-may-mũi-xích-đường-500.pdf
đề cương cuối kì.pdf