Thực Tập Thực Tế Bài tập

Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội- Bài tập, thực hành

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2. huong dan trinh bai bao cao thuc tap thuc te.docx
2. huong dan trinh bai bao cao thuc tap thuc te.pdf
3. mau trinh bay bao cao thuc tap thuc te.docx
3. mau trinh bay bao cao thuc tap thuc te.pdf
1161 hd thực tập thực tế.pdf
bctt_ctq.docx
bctt_ctq.pdf
nktt_ctq.xlsx
phụ lục (cv hướng dẫn thực tập thực tế).xlsx
thực tế landco.docx
thực tế landco.pdf