Tin Học Ứng Dụng Đề thi Bài giảng Bài tập

Đại Học Ngân Hàng Tp.Hcm - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

2018-thud-c1_ky thuat soan thao van ban nang cao.pdf
2018-thud-c2_ky thuat bang tinh nang cao.pdf
2018-thud-c3_giai cac bai toan kinh te.pdf
2018-thud-c4_cong cu quan ly du an.pdf
2018-thud-c5_cong cu phan tich du lieu.pdf
tong hop tai lieu hdht thud - final (1).pdf
THỰC HÀNH.zip
KTGK.pdf
Ôn thi cuối kì THUD.pdf
ĐÁP ÁN ĐỀ 1.pdf
ĐÁP ÁN ĐỀ 2.pdf
ĐỀ 1.pdf
ĐỀ 2.pdf