Đh Bách Khoa Hn- Đề thi
Đh Kinh Tế - Đhqg Hà Nội- Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

toankte.pdf
bg slide tkt.pdf
bai tap quy hoach tuyen tinh.pdf
bài tập mô hình toán.docx
bài tập mô hình toán.pdf
phân biệt 1 số loại hàng hóa.pdf
quy hoạch tuyến tính.doc
quy hoạch tuyến tính.pdf
tl đọc thêm về quy hoạch tuyến tính.doc
tl đọc thêm về quy hoạch tuyến tính.pdf
đề cương toán kinh tế (3tc).pdf
622377_497341756976538_480839777_o.jpg
976558_619348781410356_1277228809_o.jpg
980320_253416271467710_1304157602_o.jpg
toán kinh tế.pdf
đề 1 toán kinh tế kì 1 năm 2013-2014.jpg
đề 4 toàn kinh tế kì 1 năm 2013-2014.jpg
đề kiểm tra giữa kỳ toán kinh tế - k55 - đhbkhn.jpg
đề thi toán kinh tế - k55 - đhbkhn.jpg
2013-2014_kỳ 2_đề 3.jpg
2014-2015_kỳ 2_đề 1.jpg
2015-2016_kỳ 1_đề 4.pdf
2015-2016_kỳ 2_đề 1.jpg
2017-2018_kỳ 2_đề 1.jpg
2017-2018_kỳ 2_đề 3.jpg
2018-2019_kỳ 1_đề 1_chuẩn.pdf
2018-2019_kỳ 1_đề 1_clc.jpg
2018-2019_kỳ 2_đề 1_clc.jpg
2018-2019_kỳ 2_đề 2_chuẩn.jpg
2018-2019_kỳ 2_đề 3_chuẩn.jpg
2018-2019_kỳ 2_đề 4_clc.jpg

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Giáo Trình Mô Hình Toán Kinh Tế.Pdf
Toán Kinh Tế Ptit.Pdf