Toán Rời Rạc Ứng Dụng Trong Tin Học Đề thi Bài giảng Bài tập

Đh Công Nghệ Thông Tin - Cao Thanh Tình - Lý thuyết - Bài tập, thực hành - Đề thi

các bạn tự tìm sách trên google theo gợi ý bên dưới nhé!

Danh sách tài liệu (Xem dạng ảnh)

ctrr.pdf
ctrr_dijkstra.pdf
ctrr_tim duong di ngan nhat tren do thi.pdf
mot phong mot so thuat toan tren do thi (tom tat).pdf
mot phong mot so thuat toan tren do thi.pdf
slides_c1 lý thuyết đồ thị.pdf
slides_c2 các bài toán về đường đi.pdf
slides_c3 đồ thị phẳng và các bài toán về tô màu đồ thị.pdf
slides_c4 khái niệm cơ bản về cây.pdf
thuat toan dijkstra - prim.pdf
thuật toán tìm công thức đa thức tối tiểu của hàm bool.pdf
trr.pdf
trr_hd.pdf
bai tap co dap an.pdf
luyen tap ctrr.pdf
02012011(001).jpg
02012011.jpg
bo de toan roi rac.pdf
dethi.jpg
ltdt-de1.jpg
ltdt-de2.jpg
ltdt-de3.jpg
ltdt-de4.jpg
ltdt-giai de so 1.pdf
ltdt-giai de so 2.pdf
ltdt-giai de so 3.pdf
ltdt-giai de so 4.pdf
tranhanhuy.txt